Научни и стручни радови

Списак радова објављених током 2010. године

Списак радова објављених током 2011. године

Списак радова објављених током 2012. године

Списак радова објављених током 2013. године

Списак радова објављених током 2014. године

Списак радова објављених током 2015. године

Списак радова објављених током 2016. године

Спискови објављених радова из публикације "Активности и резултати Института за водопривреду Јарослав Черни".

Technical Solutions Database

Program za proračun strujanja podzemnih voda prema usamljenom, ili grupi bunara, qWells

Grafotalnik

СОФТВЕР ЗА УПРАВЉАЊЕ ПОДАЦИМА О СИСТЕМУ ВЛАСИНСКИХ ХЕ

СОФТВЕР ЗА УПРАВЉАЊЕ ПОДАЦИМА О СИСТЕМУ ХЕ ЂЕРДАП 1 И ХЕ ЂЕРДАП

СОФТВЕР ЗА УПРАВЉАЊЕ ПОДАЦИМА О СИСТЕМУ ДРИНСКО‐ЛИМСКИХ ХЕ

СОФТВЕР ЗА ОПТИМИЗАЦИЈУ УПРАВЉАЊА СИСТЕМА ХЕ ЂЕРДАП 1 И ХЕ ЂЕРДАП 2

СОФТВЕР ЗА МАТЕМАТИЧКУ СИМУЛАЦИЈУ ХИДРАУЛИЧКИХ И ХИДРОЕНЕРГЕТСКИХ ПРОЦЕСА ЗА УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМОМ ВЛАС

СОФТВЕР ЗА МАТЕМАТИЧКУ СИМУЛАЦИЈУ ХИДРАУЛИЧКИХ И ХИДРОЕНЕРГЕТСКИХ ПРОЦЕСА ЗА УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМОМ ДРИН

СОФТВЕР ЗА МАТЕМАТИЧКУ СИМУЛАЦИЈУ ХИДРАУЛИЧНИХ И ХИДРОЕНЕРГЕТСКИХ ПРОЦЕСА ЗА УПРАВЉАЊЕ СИСТЕМОМ ХЕ Ђ

СОФТВЕР ЗА АКВИЗИЦИЈУ ПОДАТАКА НА СИСТЕМИМА ХИДРОЕНЕРГЕТСКИХ ОБЈЕКАТА ДРИНСКО-ЛИМСКИМ ХЕ

Објављени радови у 2007. години

Објављени радови у 08-09. години

Објављени радови у 10-11. години