Payday Loans
Current Activities Hydro Engineering History Forum Hydro Engineering Areas Hydropower
Hydropower
Улога научног и истраживачког рада у развоју хидроенергетике PDF Print E-mail

ЛАЗАР ЈОВАНОВИЋ, ЈЕЛИСАВЕТА МУШКАТИРОВИЋ, ДЕЈАН ДИВАЦ
Институт за водопривреду "Јарослав Черни", Београд

УВОД

Електроенергетика је млада привредна грана која се у протеклом веку веома брзо и интензивно развијала. Производња, пренос и дистрибуција електричне енергије чине сложен технолошки процес, који стално намеће решавање низа техничких и економских проблема. Са друге стране, водопривреда је једна од најстаријих области људског деловања, која је настала у тежњи да се вода на најповољнији начин искористи, истовремено се штитећи од њеног рушилачког дејства и чувајући је као ресурс. Хидроенергетику данас можемо посматрати као пресек ове две области, као део електропривреде, прецизније као један могући начин производње електричне енергије, али истовремено и као део водопривреде, као један од видова коришћења воде, стављањем у погон енергије њеног тока. У том смислу, развој хидроенергетике везан је за све активности на планирању, пројектовању, изградњи и коришћењу хидроелектрана, брана, акумулационих језера и пратећих хидротехничких објеката.

Read more...
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 Next > End >>

Page 4 of 4
RocketTheme Joomla Templates