Payday Loans
Current Activities Hydro Engineering History Forum Significant Serbian Hydrotechnic Engineers Miladin Pećinar
Академик Миладин М. Пећинар - Живот и дело PDF Print E-mail

МОНОГРАФИЈЕ

 

36.  Пећинар М.: Хидроцентрала Св. Андреја на реци Тресци, Скопље, стр. 40, Минерва, Београд, 1939.

37.  Пећинар М.: Консервација тла, монографија, издање Савезне управе хидрометеоролошке службе при влади ФНРЈ, Београд, 1948.

38.  Пећинар М.: Дунав и Сава код Београда, посебно издање Института "Јарослав Черни", књига 19, Београд, 1963.

39.  Пећинар М.: Проблеми при коришћењу угљенокиселих минералних вода, монографија, издање Института за водопривреду "Јарослав Черни", Београд

 

УЏБЕНИЦИ

 

40.  Пећинар М.: Хидротехничке конструкције - бране, издање Удружења студената грађевинске технике и Енергопројект-а, стр. 213, Београд, 1960.

 

ЛИТЕРАТУРА

 

1.    Пећинар М.: Пећинари у златиборском Љубишу, Београд, рукопис, 1961.

2.    Пећинар М.: Мемоари, Београд, рукопис, 1971.

3.    Петровић П.: чланак Миладин М. Пећинар у књизи Развој науке у области грађевинарства и геодезије у Србији, Грађевинска књига, стр. 551-562, Београд, 1966.

4.    Скопски ђачки батаљон 1914. Батаљон 1300 каплара, Београд, 1941. (Споменица је стварно штампана 1966. године, јер је, изашавши из штампарије, у немачком бомбардовању 1941. године потпуно изгорела.)

5.    Мелентијевић М.: Миладин М. Пећинар (1893-1973), Енергија, бр. 2, стр. 32-33, Београд, јун 1998.

6.    Група аутора: Сто година хидроенергетике у Србији, Зборник радова, Модул из Сопота, Београд, 2000.

7.    Пећинар М.: Кратка аутобиографија, Београд, 1.7.1947.

8.    Парезановић М.: Карактеристика Миладина Пећинара, Београд, 1948.

9.    Петровић П.: Реферат за VII редовну годишњу скупштину Друштва грађевинских инжењера и техничара НР Србије, Сомбор, 1958. (рукопис)

10.  Записник са VII редовне годишње скупштине Друштва грађевинских инжењера и техничара НР Србије, Сомбор, 1958. (рукопис)

  
RocketTheme Joomla Templates