Payday Loans
Publications Technical Solutions Database СОФТВЕР ЗА ПРОСТОРНУ ИНТЕРПОЛАЦИЈУ КИША КРАЋИХ ТРАЈАЊА У СРБИЈИ
СОФТВЕР ЗА ПРОСТОРНУ ИНТЕРПОЛАЦИЈУ КИША КРАЋИХ ТРАЈАЊА У СРБИЈИ PDF Print E-mail

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКОМ РЕШЕЊУ

Назив техничког решења:
Софтвер за просторну интерполацију киша краћих трајања у Србији

Аутори решења:
Проф. др Стеван Прохаска, Самир Ћатовић, Александра Илић, Срђан Марјановић, Олга Арсић

За кога је решење рађено:
Министарство за науку и технолошки развој Р. Србије

Корисници:
Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Р. Србије;
Републички хидрометеоролошки завод Србије;
Институт за водопривреду "Јарослав Черни"

Година израде: 2010.

Ко је прихватио-примењује техничко решење:
Институт за водопривреду "Јарослав Черни", Београд;
Републички хидрометеоролошки завод Србије

Како су резултати верификовани (од стране ког корисника):
Резултати су верификовани у Републичком хидрометеоролошком Заводу Србије. Програм је инсталиран у Републичком хидрометеоролошком заводу и Институту за водопривреду "Јарослав Черни".

На који начин се користе резултати:
Софтвер се користи преко корисничког интерфејса који се састоји од падајућег менија и командних дугмади. У првом кораку, из падајућег менија бира се слив, програм врши селекцију кишомерних станица на изабраном сливу, а затим и избор меродавне плувиографске станице. У следећем кораку, кликне се дугме Рачун, који извршава прорачун, а кликом на дугме Резултати, на екрану се добијају табеларни резултати за одабрани неизучени слив. Кликом на дугме Мени, програм се враћа на почетну страну. За графичку презентацију резултата висине кише у функцији трајања и вероватноће појаве, кликне се дугме Графика-Резултати.
За штампу тебеларних и графичких приказа, кликне се дугме Штампа.

Област на коју се техничко решење односи:
Техничко решење припада Области 117- Уређење, заштита и коришћење вода, земљишта и ваздуха

Проблеми који се техничким решењем решавају:
Коришћењем овога техничког решења решава се питање недостатка података о интензитетима јаких киша краћих трајања на малим хидролошки неизученим сливовома и/или урбаним подручјима на територији Републике Србије. Ови подаци су неопходни за димензионисање објеката за заштиту од поплава, као и објеката кишне
канализације у урбаним срединама, значајнијим саобраћајницама (аутопутевима) и аеродромима.

Стање решености проблема у свету:
Колико је нама познато овако јединствено решење изналажења интензитета киша краћих трајања на било којој тачки у простору веће територије не постоји у свету. На овај начин, модел привремено допуњује веома скупе метеоролошке инструменте плувиографе, штеди огромна финансијска средства за њихову набавку, поставку и одржавање.

Објашњење суштине техничког решења:
Суштина техничког решења се састоји у аутоматизованој просторној итерполацији података дневних киша са 435 кишомерних станца и њихово "претварање" у интензитете киша краћих трајања, директним коришћењем података са 30 плувиографских станица на територији Србије. Софтвер омогућује да се ови интензитети срачунају у било којој тачки на територији Републике. Постоји и варијанта да се добију и просечне вредности на неком ограниченом простору, на пример хидролошки неизученом сливу, територији општине, округа или већег сливног подручја.

 
RocketTheme Joomla Templates