Payday Loans
Publications Technical Solutions Database СОФТВЕР ЗА АКВИЗИЦИЈУ, ЛОГИЧКУ КОНТРОЛУ, ФИЛТРИРАЊЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА ПРИКУПЉЕНИХ НА РАЧУНАРСКИ ПОДР
СОФТВЕР ЗА АКВИЗИЦИЈУ, ЛОГИЧКУ КОНТРОЛУ, ФИЛТРИРАЊЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА ПРИКУПЉЕНИХ НА РАЧУНАРСКИ ПОДР PDF Print E-mail

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКОМ РЕШЕЊУ

Назив техничког решења:
Софтвер за аквизицију, логичку контролу, филтрирање и обраду података прикупљених на рачунарски подржаним системима мерења на ХЕ Ђердап 1 и ХЕ Ђердап 2

Аутори решења:
Миливојевић Владимир, Дивац Дејан, Миливојевић Никола, Немања Бранисављевић, Даниловић Драган

За кога је решење рађено:
Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије

Корисници:
ХЕ Ђердап 1 и ХЕ Ђердап 2

Година израде:  2009.

Ко прихвата и примењује техничко решење:
Институт за водопривреду „Јарослав Черни“

Како су резултати верификовани:
Резултати су верификовани експерименталним путем

На који начин се резултати користе:
Главни задатак овог решења је обезбеђење адекватних оцена квалитета података за вредности података које представљају поузданост података. Софтверско решење дозвољава коришћење неколико метода валидације за сваки измерени податак. Сваки метод даје своју оцену сопствену валидације. Једна посебна метода за интерпретацију свих оцена даје коначну оцену валидације.

Област на коју се техничко решење односи:
Техничко решење припада области хидроенергетике и система за производњу електричне енергије.

Проблем који се решава техничким решењем:
Процедура бележења конкретне појаве је сложен процес који обично обухвата неколико корака: претварање података у електрични сигнал, трансформација континуалног у дискретни сигнал, пренос података.
Напредак у области мерне технике дозволио је формирање аутоматских мерних станица за прикупљање података, с тим да се овај процес мора одвијати уз свест о повећаној осетљивости података на аномалије.
Предложено техничко решење обезбеђује помоћ при откривању аномалија. Оно не може да да одговор на питање зашто се аномалија појавила, али може да, у оквиру серије података, открије податак са аномалијом.

Стање решености проблема у свету:
У научној литератури наводи се велики број примера контроле и побољшања квалитета измерених података (Fry 2007, Venkaтasubramanian и др. 2003, Patcha и др. 2007, Du i dr. 2006., Hill и др. 2007., Berтrand-Krajewski и др. 2000., Бранисављевић и др. 2009., Mourad
и др. 2002,).
Међутим, документи о квалитету података који се обезбеђују клијентима од стране националних хидрометеоролошких служби обично нису праћени адекватним подацима. Према извештају Светске метеоролошке организације из 2003. године (World Meтeorogical Organizaтion Hydrology Report No.48, 2003) контрола квалитета података који се пружају клијентима није задовољавајућа, упркос чињеници да је већина организација сертификована према стандарду ISO 9000. Делимичан разлог за ово је недостатак научних процедура и софтвера који би могли да се користе.

Објашњење суштине решености техничког решења:
Главни разлог за стварање опште платформе за проверу квалитета и побољшање хидрометеоролошких података је био циљ да се постигне интеграција одређеног броја метода валидације и моћне инфраструктуре за управљање подацима. Плаформа као што је ова се може прилагодити различитим мереним променљивим, дозвољавајући лако прилагођавање по мери, при чему општа поставка остаје иста. Пошто примењивост
метода валидације лежи у доступности додатних информација, и пошто се свака измерена вредност податка може обрадити уз помоћ одређеног броја метода валидације, ова платформа омогућава да се за сваку мерену промењиву осмисли оптимална процедура валидације и подржава употребу других повезаних или редундантних података.
Решење се састоји од графичког и извршног дела.
Извршни део пројектован је и реализован као сервис који се покреће периодично, и проверава да ли постоје подаци који чекају да буду оцењени. Уколико има таквих података покреће се процедура за валидацију података.
Формирање шема прма којима сервис за валидацију обавља свој посао захтева доста времена, нарочито ако се има у виду чињеница да се оцењивање може вршити над великим бројем серија података.
Из тог разлога, ово решење садржи и графички део, у облику off-line алата за формирање шема. Задатак овог дела је да омгући стручњацима које се баве верификацијом исправности података алат који ће олакшати формирање шема према којима ће се оцењивати одређена група података (подаци одређене серије). Алат је релазивоан у облику WinForm (Windows Forms) апликације и садржи све оно што је неопходно за једноставно формирање чак и сложенијих шема валидације.

 
RocketTheme Joomla Templates