Payday Loans
Publications Technical Solutions Database СОФТВЕР ЗА АКВИЗИЦИЈУ, ЛОГИЧКУ КОНТРОЛУ, ФИЛТРИРАЊЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА ПРИКУПЉЕНИХ НА РАЧУНАРСКИ ПОДР
СОФТВЕР ЗА АКВИЗИЦИЈУ, ЛОГИЧКУ КОНТРОЛУ, ФИЛТРИРАЊЕ И ОБРАДУ ПОДАТАКА ПРИКУПЉЕНИХ НА РАЧУНАРСКИ ПОДР PDF Print E-mail

ОСНОВНИ ПОДАЦИ О ТЕХНИЧКОМ РЕШЕЊУ

Назив техничког решења:
Софтвер за аквизицију, логичку контролу, филтрирање и обраду података прикупљених на рачунарски подржаним системима мерења на системима мерења на Власинским ХЕ

Аутори решења:
Немања Бранисављевић, Микавица Душан, Стојановић Здравко, Грујовић Ненад, Симић Зоран

За кога је решење рађено:
Министарство за науку и технолошки развој Републике Србије

Корисници:
Јавно предузеће Електропривреда Србије
ХЕ Ђердап 1 и ХЕ Ђердап 2
Институт за водопривреду „Јарослав Черни“

Година израде: 2009.

Ко прихвата и примењује техничко решење:
Јавно предузеће Електропривреда Србије
Институт за водопривреду „Јарослав Черни“

Како су резултати верификовани:
Резултати су верификовани на основу историјских података о раду система и у току тест фазе имплементације сервиса.

На који начин се резултати користе:
Техничко решење се користи као сервис у оквиру мерног система на Власинским ХЕ и имплементираног ХИС Власина.

Област на коју се техничко решење односи:
Техничко решење припада области хидроенергетике и система за производњу електричне енергије.

Проблем који се решава техничким решењем:
Обзиром да је једна од намена прикупљених података и употреба у прогностичком моделу неопходно је обезбедити механизме сигурног преузимања и валидације, односно контроле квалитета података да би се могао обезбедити и потребан квалитет рада других модела. Уколико нема оваквог сервиса није могуће утврдити степен поузданости како прогнозе, тако и свих симулација које се врше на основу прикупљених података.

Стање решености проблема у свету:
Праћење хидрометеоролошких промењивих је један од главних задатака у хидрометеоролошкој пракси и истраживању. Светска метеоролошка организација (WМО) је објавила водич [1] који наводи стандардне хидрометеоролошке променљиве које треба мерити како би се формирала
база података за хидрометеоролошку прогнозу, моделирање, анализу итд. [2].
Влажност, падавине и температура су само неке од више од десет променљивих које се наводе у водичу WMO. Да би се осигурао квалитет података дате су и технике мерења и строги услови под којима се оне морају примењивати

Објашњење суштине решености техничког решења:
У овом техничком решењу је представљена процедура за проверу и побољшање квалитета хидрометеоролошких и експлоатационих података узоркованих у континуитету. Рад представља иновативни приступ са основном платформом која се може применити на разматрани систем за аквизицију података. Платформа се састоји из три јасна корака: 1) валидације података, 2) реконструкције података и 3) прилагођавања података, и подржана је системом за управљање подацима. Предложена може се лако по мери прилагодити карактеристикама сваке мерене променљиве. Ова платформа омоогућава само-подешавање и повратну спрегу како би се подржало само-учење код коришћених метода валидације, као и учење под контролом стручњака и стручни надзор.
Након валидације података квалитет лоше оцењених података се може побољшати у модулу за реконструкцију података. Применом различитих техника интерполације или употребом редундантних вредности података стварају се нови подаци, заједно са припадајућим метаподацима који садрже историју реконструкције. Након реконструкције података, платформа омогућава прилагођавање података у оквиру фазе накнадне обраде у којој се подаци прилагођавају конкретним потребама сваког корисника. Предложена платформа се у пракси користи као „on-line“ процедура коју стручњак само повремено проверава али се може касније проширити и на примену у облику „off-line“ процедура под контролом стручњака.

 
RocketTheme Joomla Templates