Payday Loans
Услови коришћења
Услови коришћења ПДФ Штампа Ел. пошта

1. Саглашавате се са наредним условима ако користите наш сајт
Молимо да пре коришћења овог или наших других сајтова пажљиво прочитате наредне услове, са којима се саглашавате ако приступате или користите наше сајтове. Треба редовно проверавати услове јер имамо дискреционо право да их у било ком тренутку изменимо или допунимо. Ако нисте сагласни са наким од услова, молимо да не приступате и не користите наше сајтове.

Институт ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ АД настоји да подаци на овом сајту буду потпуни, тачни и поуздани. Међутим, могу се јавити грешке и пропусти, односно садржај може бити неажуран. Институт ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ АД може да мења, допуњава и брише податке, као и да укине поједине услуге, и задржава право да изврши такве измене без претходне најаве.

2. Власништво над садржајем
Овај сајт и сав његов садржај, нарочито сви текстови, дијаграми и слике, у свласништву су Института ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ АД, односно других лица, при чему су сва ауторска и друга права придржана ако није другачије назначено. Строго је забрањено коришћење садржаја, осим у складу са овим условима, без писане сагласности Института ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ АД

3. Коришћење сајта
Институт ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ АД вам дозвољава коришћење овог сајта на следећи начин:

а. Осим слика људи и места које се налазе изван одељка „Новости“ на овом сајту, можете учитавати садржај, али само за личне, некомерцијалне потребе и само ако задржите и поштујете ауторска права и друга права власништва назначена у садржају;

б. Не можете користити слике и дијаграме без писане сагласности Института ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ АД;

в. Садржај из одељка „Новости“ можете репродуковати искључиво за уређивачке сврхе у дневним листовима, часописима, стручним публикацијама и медијима; не можете дистрибуирати, мењати, копирати (осим како је претходно назначено), преносити, приказивати, поново користити, репродуковати, објављивати, лиценцирати, састављати изведене радове, продавати или на други начин користити садржај без писане сагласности Института ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ АД;

г. Забрањено Вам је да користите овај сајт за постављање или пренос било каквог материјала који крши нека права, преставља претњу, који је нетачан, доводи у заблуду,  који може да узнемири друге, који представља клевету, који је увредљив, вулгаран или срамотан, који је скандалозне, распирљиве или порнографске природе и сваки други материјал који представља односно подстиче понашање које се може сматрати кривичним делом или прекршајем, односно којим се крше законски прописи.  Институт ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ АД ће у потпуности сарађивати са органима надлежним за спровођење закона и поштовати сваки судски налог којим се тражи од Института ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ АД да открије идентитет лица које поставља или преноси податке или материјале ове врсте;

д. Забрањено Вам је да користите овај сајт за рекламирање или обављање неке комерцијалне радње. Строго је забрањен и може бити законски санкционисан сваки неовлашћени покушај уношења или измене података, укидања или заобилажења сигурносних мера односно наношења штете систему на неки други начин.

4. Приватност
Личне податке (нпр. име и презиме, адреса, број телефона и електронска адреса), које евентуално пренесете на сајт електронском поштом или на други начин, Институт ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ АД ће користити на начин назначен у правилима овог сајта о заштити приватности. Све друге комуникације и материјали које пренесете на сајт, као што су питања, коментари и слично, не сматрају се поверљивим и не подлежу праву власништва.

5. Порицање гаранција
ЦЕО САДРЖАЈ ПОДЛЕЖЕ ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА И ИЗЛАЖЕ СЕ У ДАТОМ ОБЛИКУ БЕЗ ИКАКВИХ ГАРАНЦИЈА, БИЛО ЕКСПЛИЦИТНИХ ИЛИ ИМПЛИЦИТНИХ.  Институт ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ АД не гарантује нити тврди да коришћење садржаја не крши права трећих лица ни да је садржај прецизан, потпун и ажуран. Поред тога, у односу на расправе, објаве, преносе, билтене и сл., који се могу појавити на овом сајту, Институт ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ АД не преузима никакву одговорност у вези материјала који евентуално крши нека права, преставља претњу, који је нетачан, доводи у заблуду,  који може да узнемири друге, који представља клевету, који је увредљив, вулгаран или срамотан, који је скандалозне, распирљиве или порнографске природе и сваког другог материјала који представља односно подстиче понашање које се може сматрати кривичним делом или прекршајем, односно којим се крше законски прописи.

6. Искључење одговорности
Без обзира на случај, Институт ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ АД неће бити одговоран за штету било које врсте, нарочито непосредну, посредну, општу, посебну, случајну и последичну штету која евентуално простекне из коришћења података са овог сајта.

7. Везе са сајтовима трећих лица
Овај сајт може да садржи везе (линкове) са сајтовима који су у власништву односно којима управљају лица мимо Института ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ АД. Те везе су дате искључиво у виду погодности. Институт ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ АД не контролише и није надлежан за садржај, правила о приватности и безбедност тих сајтова.
Институт ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ АД не подржава садржај и евентуалне производе односно услуге доступне на тим сајтовима.

8. Упозорење у вези предвиђања
Овај сајт може да садржи наводе, процене и пројекције које представљају „предвиђања“. У општем смислу, изрази као што су „верујемо“, „очекујемо“, „намеравамо“ „предвиђамо“ и сл., као и коришћење будућег времена, односе се на предвиђања која нису историјске природе. Саставни део предвиђања су одређени ризици и неизвесности због којих се стварни резултати могу материјално разликовати од досадашњег искуства и тренутних очекивања Института ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ АД Не треба се неумерено ослањати на таква предвиђања, јер одражавају тренутак у коме су састављена. Институт ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ АД није у обавези да јавно новелира или ревидира своја предвиђања.

9. Измене и допуне услова коришћења
Институт ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ АД може у било ком тренутку, без најаве, да измени и допуни услове коришћења путем новелирања овог текста. С обзиром да су све такве измене и допуне обавезујуће, треба повремено посетити ову страну и проверити текуће услове.

10. Закон и надлежност
Услови и само коришћење овог сајта руководе се законима РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ.

11. Могућност посебног приступа: кориснички налог, лозинка и безбедност

Институт ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ АД одржава посебан, заштићени одељак овог сајта у циљу размене и стављања на располагање одређених материјала и података за које је потребно ограничити приступ. Потврђеним корисницима омогућује се приступ том одељку. Корисници су надлежни за чување поверљивости додељене корисничке идентификације и лозинке и одговорни су за све активности у оквиру њиховог налога. Институт ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ АД није одговоран за евентуалну злоупотребу корисничке идентификације и лозинке.

12. Општи начин заштите и укидање права
Корисници заштићеног одељка овог сајта сагласни су са применом општег поступка у погледу безбедности. Институт ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ АД има право да искључи укључене налоге на којима дуже време нема активности, као и налоге који нису били активни дуже од 180 дана. Институт ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ АД задржава право да измени и допуни ово правило у било ком тренутку без претходне најаве.
У виду услова за приступ заштићеном одељку, корисник је сагласан да Институт ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ АД може да укине корисников налог и пратеће погодности из било ког разлога. Корисник је такође сагласан да се евентуално укидање приступа може извршити без претходне најаве и да Институт ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ АД може у било ком тренутку да деактивира или избрише корисников налог и спречи даљи приступ посебном одељку овог сајта. Поред тога, корисник је сагласан да Институт ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ АД неће сносити никакву одговорност у односу на корисника или неко треће лице због укидања приступа заштићеном одељку сајта.


Copyright © 2010 Институт ЈАРОСЛАВ ЧЕРНИ АД Сва права придржана.

 
RocketTheme Joomla Templates