Списак радова објављених 2012. године

ДОМАЋА МОНОГРАФИЈА:

1. Divac D., Grujović N.: Modeliranje naponsko-deformacionog ponašanja ispucale stenske mase, Monografija, Izdavač: Institut za vodoprivredu „Jaroslav Černi", Beograd, ISBN: 978-86-82565-36-9, str. 1-161, 2012.

2. Ilić B., Adamović Ž., Jevtić M., Savić B.: Automatizovani dijagnostički sistemi komunikacionih uređaja, Monografija, Izdavač: Srpski akademski centar, ISBN 978-86-89087-02-4, Novi Sad, str. 1-176, 2012.

ПОГЛАВЉЕ У КЊИЗИ ИЛИ РАД У ТЕМАТСКОМ ЗБОРНИКУ - ДОМАЋИ:

3. Rudić Ž., Nikolić G., Božić M.: Uticaj klimatskih promena na promenu načina korišćenja poljoprivrednog zemljišta na tri test područja, Tematski zbornik radova „MELIORACIJE 12", 26. januar 2012., Novi Sad, Izdavač: Univerzitet u Novom Sadu, Poljoprivredni fakultet, Departman za uređenje voda, str. 16-22, ISBN 978-86-7520-236-3, 2012.

ПОГЛАВЉЕ ИЛИ РАД У ТЕМАТСКОЈ МОНОГРАФИЈИ - МЕЂУНАРОДНИ:

4. Raičević V., Božić M., Rudić Ž., Lalević B., Kiković D., Jovanović Lj.: Eutrophication: Status, Trends and Restoration Strategies of Palic Lake, Chapter 15 in: „Water Treatment", Editor: Walid Elshorbagy and Rezaul Kabir Chowdhury, Publisher: InTech, ISBN 978-953-51-0928-0, pp. 355-380, 2012.

5. Dimkić D., Despotović J.: Analysis of the Changes of the Streamflows in Serbia Due to Climate Changes, in: "Climate Change – Inferences from Paleoclimate and Regional Aspects", ISBN 978-3-7091-0972-4, Editors: Andre Berger, Fedor Mesinger, Djordje Šijački, Publisher: Springer, pp. 167-177, 2012.

СТРУЧНИ СКУПОВИ У СРБИЈИ:

6. Prohaska S., Koprivica A., Bartoš-Divac V., Ilić A., Ćatović S., Đukić D., Kapor B.: GIS prezentacija hidrometeoroloških parametara bitnih za zaštitu voda,, 41. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda "VODA 2012", 5.-7. jun 2012., Divčibare, Izdavač: Srpsko društvo za zaštitu voda, ISBN 978-86-904241-9-1, str. 1-28, 2012.

7. Mitrović T., Čolić J., Veličković J., Janać M.: Ocena kvaliteta sedimenata Dunava pre i posle ulivanja Mlave, 41. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda "VODA 2012", 5.-7. jun 2012., Divčibare, Izdavač: Srpsko društvo za zaštitu voda, ISBN 978-86-904241-9-1, str. 117-122, 2012.

8. Veličković J., Mitrović T., Golobočanin D., Miljević N.: Stabilni izotopi kao prirodni indikator mešanja vode Zavojskog jezera, 41. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda "VODA 2012", 5.-7. jun 2012., Divčibare, Izdavač: Srpsko društvo za zaštitu voda, ISBN 978-86-904241-9-1, str. 141-146, 2012.

9. Čolić J., Petković A., Mitrović T.: Prisustvo lekova u otpadnim vodama, 41. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda "VODA 2012", 5.-7. jun 2012., Divčibare, Izdavač: Srpsko društvo za zaštitu voda, ISBN 978-86-904241-9-1, str. 279-284, 2012.

10. Obradović V., Majkić-Dursun B., Petkovic A., Dimkić M.: Prilog poznavanju prirode okera i pridruženih taloga, 41. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda "VODA 2012", 5.-7. jun 2012., Divčibare, Izdavač: Srpsko društvo za zaštitu voda, ISBN 978-86-904241-9-1, str. 359-364, 2012.

11. Vasiljević M., Radibratović Z., Cakić B., Dimkić Lj., Dimkić D.: Kvalitet vode Goleme reke i tehnologija prežišćavanja za potrebe vodosnabdevanja Stare planine, 41. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda "VODA 2012", 5.-7. jun 2012., Divčibare, Izdavač: Srpsko društvo za zaštitu voda, ISBN 978-86-904241-9-1, str. 391-396, 2012. M63

12. Jevtić M., Milojković I., Stojnić N.: Laboratorijsko istraživanje raspodele pritisaka duž cevi prilikom primene „Pelhydt" tehnologije, 41. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda "VODA 2012", 5.-7. jun 2012., Divčibare, Izdavač: Srpsko društvo za zaštitu voda, ISBN 978-86-904241-9-1, str. 305-310, 2012.

13. Jevtić M., Milojković I., Stojnić N.: Laboratorijsko istraživanje impulsne elektrohidrodinamike za održavanje kanalizacionih i vodovodnih sistema, 33. Stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem „Vodovod i kanalizacija '12", Vršac, 09.-12. oktobar 2012., str. 187-191, 2012.

14. Petković A., Čolić J.: Farmaceutici kao markeri procurivanja kanalizacije u urbanim akviferima, 33. Stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem „Vodovod i kanalizacija '12", Vršac, 09.-12. oktobar 2012., str. 246-249, 2012.

15. Zorić M., Radenković Z.: Režim podzemnih voda na širem području izvorišta Svilajnac, 33. Stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem „Vodovod i kanalizacija '12", Vršac, 09.-12. oktobar 2012., str. 19-24, 2012.

16. Ljuboja M., Radibratović Z., Cakić B, Dimkić Lj., Stanojević A.: Prezentacija glavnog projekta PPV „Ostrvo" kapaciteta 100 L/S, 33. Stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem „Vodovod i kanalizacija '12", Vršac, 09.-12. oktobar 2012., str. 40-45, 2012.

17. Cakić B, Ljuboja M., Radibratović Z., Dimkić Lj.: Idejna rešenja rekonstrukcije i dogradnje PPV „Hadžet" u Novom Pazaru do kapaciteta 800 L/S, 33. Stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem „Vodovod i kanalizacija '12", Vršac, 09.-12. oktobar 2012., str. 30-39, 2012.

18. Dimkić D., Boreli-Zdravković Đ.: Regionalni vodovodni podsistem Kragujevačkog RVS za Batočinu, Lapovo i Raču, 33. Stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem „Vodovod i kanalizacija '12", Vršac, 09.-12. oktobar 2012., str. 62-69, 2012.

19. Dimkić D., Mitrović G., Vasiljević M.: Vodosnabdevanje turističkog kompleksa Stara planina, 33. Stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem „Vodovod i kanalizacija '12", Vršac, 09.-12. oktobar 2012., str. 54-61, 2012.

20. Milojković I., Popović M., Vasiljević M., Milošević N.: Zaštita izvorišta od posebnog značaja regionalnog vodovodnog sistema „Gruža", 33. Stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem „Vodovod i kanalizacija '12", Vršac, 09.-12. oktobar 2012., str. 25-29, 2012.

21. Popović M., Jelenković V., Pavlović N.: Kanalisanje i prečišćavanje otpadnih voda sa područja grada Pančeva i okolnih naseljenih mesta, 33. Stručno-naučni skup sa međunarodnim učešćem „Vodovod i kanalizacija '12", Vršac, 09.-12. oktobar 2012., str. 232-239, 2012.

22. Jevtić M., Stojnić N., Milojković I.: Nova, originalna, laboratorijsko-eksperimentalna istraživanja energije impulsnog udarnog talasa pri električnom pražnjenju u vodi, XXXV konferencija „Poslovnih komunikacija i proizvodnog inženjerstva", 01.-02.06.2012., Vrnjačka Banja, Izdavač: Društvo za tehničku dijagnostiku Srbije, ISBN 978-86-85391-07-1, rad na CD-u od 1-10 str., 2012.

23. Dimkić M.: Procesi u aluvijalnim podzemnim vodama i njihov značaj, 14. srpski simpozijum o hidrogeologiji sa međunarodnim učešćem, 17.-20. maj 2012., Zlatibor, ISBN 978-86-7352-236-4, str. 5-10, 2012.

24. Pušić M., Dimkić M., Vidović D., Dotlić M., Oparušić I.: Hidrodinamička analiza kapaciteta bunara sa horizontalnim drenovima na primeru beogradskog izvorišta, 14. srpski simpozijum o hidrogeologiji sa međunarodnim učešćem, 17.-20. maj 2012., Zlatibor, ISBN 978-86-7352-236-4, str. 21-25, 2012.

25. Majkić-Dursun B., Prohaska S., Koprivica A., Vukelić V.: Uloga baznog oticaja na ključnim profilima vodomernih stanica reke Dunav i njenih pritoka u Srbiji, 14. srpski simpozijum o hidrogeologiji sa međunarodnim učešćem, 17.-20. maj 2012., Zlatibor, ISBN 978-86-7352-236-4, str. 51-56, 2012.

26. Zorić M., Slimak T., Vrvić N.: Metodologija izrade hidrogeološkog modela na primeru bunara sa horizontalnim drenovima RB-16 na Adi Ciganliji, 14. srpski simpozijum o hidrogeologiji sa međunarodnim učešćem, 17.-20. maj 2012., Zlatibor, ISBN 978-86-7352-236-4, str. 57-62, 2012.

27. Đurić D., Lukić V., Soro A.: Mogućnost proširenja izvorišta „Petrovaradinska ada" izgradnjom vodozahvata pored reke, 14. srpski simpozijum o hidrogeologiji sa međunarodnim učešćem, 17.-20. maj 2012., Zlatibor, ISBN 978-86-7352-236-4, str. 63-68, 2012.

28. Oparušić I., Božović Đ.: Definisanje devijacije drenova na bunarima beogradskog izvorišta podzemnih voda, 14. srpski simpozijum o hidrogeologiji sa međunarodnim učešćem, 17.-20. maj 2012., Zlatibor, ISBN 978-86-7352-236-4, str. 75-79, 2012.

29. Đurić D., Slimak T., Petković A.: Ocena statusa podzemnih voda na primeru vodnog tela Pančevački rit, 14. srpski simpozijum o hidrogeologiji sa međunarodnim učešćem, 17.-20. maj 2012., Zlatibor, ISBN 978-86-7352-236-4, str. 81-85, 2012.

30. Majkić-Dursun B., Popović Lj., Miolski D., Anđelković O.: Efekti promene režima podzemnih voda na izvorištu „Trnovče" u periodu 2010-2011., 14. srpski simpozijum o hidrogeologiji sa međunarodnim učešćem, 17.-20. maj 2012., Zlatibor, ISBN 978-86-7352-236-4, str. 87-91, 2012.

31. Filipović V., Vasiljević M., Rašula G., Filipović B., Filipović S.: Hidrogeološke osnove održivog razvoja eksploatacije podzemnih voda severnog Srema, 14. srpski simpozijum o hidrogeologiji sa međunarodnim učešćem, 17.-20. maj 2012., Zlatibor, ISBN 978-86-7352-236-4, str. 101-105, 2012.

32. Jevtić G., Zorić M.: Hidrogeološki model projektovanog podvodnog rudnika uglja Kovin, 14. srpski simpozijum o hidrogeologiji sa međunarodnim učešćem, 17.-20. maj 2012., Zlatibor, ISBN 978-86-7352-236-4, str. 271-275, 2012.

33. Mikavica D.: Vodni bilans akumulacije Kladnica u sistemu zaštite PK „Tamnava - Zapadno polje" od podzemnih voda, 14. srpski simpozijum o hidrogeologiji sa međunarodnim učešćem, 17.-20. maj 2012., Zlatibor, ISBN 978-86-7352-236-4, str. 289-293, 2012.

34. Slimak T., Urošević U., Dimkić M., Božović Đ.: Analiza ranjivosti podzemnih voda na delu prostora Beogradskog izvorišta, 14. srpski simpozijum o hidrogeologiji sa međunarodnim učešćem, 17.-20. maj 2012., Zlatibor, ISBN 978-86-7352-236-4, str. 341-346, 2012.

35. Radenković Z., Zorić M.: Uticaj dugogodišnje eksploatacije na režim pozemnih voda na području Leskovca, 14. srpski simpozijum o hidrogeologiji sa međunarodnim učešćem, 17.-20. maj 2012., Zlatibor, ISBN 978-86-7352-236-4, str. 365-369, 2012.

36. Pušić M., Oparušić I., Đurić D.: Hidrodinamička analiza koegzistencije regionalnog izvorišta i rudnika uglja u Kovinskoj depresiji, 14. srpski simpozijum o hidrogeologiji sa međunarodnim učešćem, 17.-20. maj 2012., Zlatibor, ISBN 978-86-7352-236-4, str. 459-463, 2012.

37. Boreli-Zdravković Đ., Jevtić G., Babić-Mladenović M.: Istraživanje hidrauličkog kontakta reke Save i izdani u zoni Beogradskog izvorišta, 14. srpski simpozijum o hidrogeologiji sa međunarodnim učešćem, 17.-20. maj 2012., Zlatibor, ISBN 978-86-7352-236-4, str. 465-470, 2012.

38. Jevtić G., Lukić V., Soro A.: Uticaj režima u kanalu tehnološke vode na režim podzemnih voda u okruženju, 14. srpski simpozijum o hidrogeologiji sa međunarodnim učešćem, 17.-20. maj 2012., Zlatibor, ISBN 978-86-7352-236-4, str. 539-543, 2012.

39. Zuber-Radenković V., Radenković Z.: Hidrodinamička modelska ispitivanja u cilju određivanja zona zaštita izvorišta „Garevina" u Lapovu, 14. srpski simpozijum o hidrogeologiji sa međunarodnim učešćem, 17.-20. maj 2012., Zlatibor, ISBN 978-86-7352-236-4, str. 551-555, 2012.

40. Zlatanović N., Stefanović M., Čotrić J., Milovanović I., Milojević M.: Primena OpenLayers biblioteke za prikaz prostornih ulaznih parametara za hidrološke proračune, YU INFO 2012 - 18. Konferencija o informacionim i komunikacionim tehnologijama, 29.2.-3.3.2012., Kopaonik, Izdavač: Informaciono društvo Srbije, Zbornik - str. 269-272, 2012.

41. Zlatanović S., Marjanović P., Marjanović M.: Organsko zagađenje, jedno od ključnih pitanja na slivu reke Dunav: određeni aspekti vezani za teritoriju Republike Srbije, Stručni skup „Kvalitet vode u sistemima vodovoda i vode u industriji" 8.-9.11.2012, Beograd, str. 45-54, 2012.

42. Sunarić D., Nedeljković S., Stojnić N.: Seizmološka karta, zemljotresna pobuda i propisi Evrokod – EC8, 14. simpozijum iz inženjerske geologije i geotehnike, 27.-28.09.2012., Beograd, str. 557-570, 2012.

43. Anđelković V., Divac D., Majstorović J., Lazarević Ž.: Ispitivanje deformabilnosti stenske mase na pregradnom mestu za branu Komarnica, 14. simpozijum iz inženjerske geologije i geotehnike, 27.-28.09.2012., Beograd, str. 189-196, 2012.

44. Anđelković V., Divac D., Majstorović J., Lazarević Ž.: Ispitivanje čvrstoće na smicanje po pukotinama stenske mase na pregradnom mestu za branu Komarnica, 14. simpozijum iz inženjerske geologije i geotehnike, 27.-28.09.2012., Beograd, str. 197-204, 2012.

45. Stojković M., Plavšić J., Prohaska S.: Stohastička analiza serija srednje godišnjih proticaja na stanicama na Dunavu, 16. naučno savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH), Donji Milanovac, 22.-23.10.2012., Izdavač: Građevinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, ISBN 978-86-7518-159-0, rad na CD-u, str. 527-543, 2012.

46. Starinac D., Vojt P., Žugić D., Damnjanović M.: Hidraulička modelska ispitivanja brane i HE "Buk Bijela", 16. naučno savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH), Donji Milanovac, 22.-23.10.2012., Izdavač: Građevinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, ISBN 978-86-7518-159-0, rad na CD-u, str. 52-61, 2012.

47. Starinac D., Vojt P., Žugić D., Damnjanović M., Petrović N.: Hidraulička modelska ispitivanja brane i HE "Foča", 16. naučno savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH), Donji Milanovac, 22.-23.10.2012., Izdavač: Građevinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, ISBN 978-86-7518-159-0, rad na CD-u, str. 74-86, 2012.

48. Kapor R., Savić Lj., Žugić D., Petrović N., Rula M.: Poređenje proračuna preliva sa stepenastim brzotokom i meranja na hidrauličkom modelu, 16. naučno savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH), Donji Milanovac, 22.-23.10.2012., Izdavač: Građevinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, ISBN 978-86-7518-159-0, rad na CD-u, str. 105-117, 2012.

49. Starinac D., Kapor R., Zindović B., Žugić D., Vojt P.: Merenja u otvorenim tokovima dovodnog sistema HE "Perućica", 16. naučno savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH), Donji Milanovac, 22.-23.10.2012., Izdavač: Građevinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, ISBN 978-86-7518-159-0, rad na CD-u, str. 131-152, 2012.

50. Starinac D., Žugić D., Predić Z., Gajić A., Džopalić D.: Merenja u sistemu pod pritiskom u okviru ispitivanja hidroelektrane "Perućica", 16. naučno savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH), Donji Milanovac, 22.-23.10.2012., Izdavač: Građevinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, ISBN 978-86-7518-159-0, rad na CD-u, str. 153-183, 2012.

51. Vojt P., Ivetić M.: Dinamičko nadgledanje cevovoda pod pritiskom, 16. naučno savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH), Donji Milanovac, 22.-23.10.2012., Izdavač: Građevinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, ISBN 978-86-7518-159-0, rad na CD-u, str. 281-294, 2012.

52. Arsić M., Popović N., Kovač I.: Hidrauličko modeliranje tečenja u reci kao podloga za energetske proračune, 16. naučno savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH), Donji Milanovac, 22.-23.10.2012., Izdavač: Građevinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, ISBN 978-86-7518-159-0, rad na CD-u, str. 713-724, 2012.

53. Prohaska S., Kapor B., Ilić A., Đukić D., Ćatović S., Bartoš Divac V., Marjanović S., Koprivica A.: Trajanje kiša jakog intenziteta i njihova raspodela u toku dana u Srbiji, 16. naučno savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH), Donji Milanovac, 22.-23.10.2012., Izdavač: Građevinski fakultet, Univerziteta u Beogradu, ISBN 978-86-7518-159-0, rad na CD-u, str. 345-359, 2012.

МЕЂУНАРОДНИ СТРУЧНИ СКУПОВИ: (ОДРЖАНИ У СРБИЈИ)

54. Stojnić N., Jevtić M., Milojković I.: Aktivni tektonski sklop područja Veluće i moguća veza sa gasnim sastavom mineralne vode „Mivela", Treće međunarodno naučno-stručno savetovanje „Zemljotresno inženjerstvo i inženjerska seizmologija", 22.-24. maj 2012., Divčibare, ISBN 978-86-88897-02-0, editor: Prof. dr Radomir Folić, str. 21-26, 2012.

55. Vasiljević M., Mitrović T., Milanović Đ., Sajfert V., Obradović S., Milanović S.: UV water transparency in hydrogen peroxide presence, II International Conference „ECOLOGY OF URBAN AREAS 2012", 15th October 2012, Ečka - Zrenjanin, Serbia, pp. 168 – 171, 2012.

56. Starinac D., Žugić D.: Scale Model of a Non-Standard CSO (Combined Sewer Overflow), 9th International Conference on Urban Drainage Modelling, 4-6 September 2012, Belgrade Serbia, Extended Abstracts, p. 113-114, rad na USB-u str. 1-9, 2012.

57. Ranković V., Grujović N., Divac D., Milivojević N.: Artificial neural network and multiple linear regression for interpretation of dam behaviour, 5th International Conference „Science and Higher Education in Function of Sustainable Development" – SED 2012, 4-5 October 2012, Business Technical College, Užice, Serbia, Section 2, (rad na CD-u) pp. 20-25, 2012.

58. Kuzović D., Stojnić N.: Earthquake prevention and protection for objects of cultural heritage, 5th International Conference „Science and Higher Education in Function of Sustainable Development" – SED 2012, 4-5 October 2012, Business Technical College, Užice, Serbia, Section 3, (rad na CD-u) pp. 48-54, 2012.

59. Golobočanin D., Miljević N.: Stable isotope analysis using circular statistical methods: Applications in temporal analysis for double weighted data, 11th International Conference on Fundamental and Applied Aspects of Physical Chemistry, Physical Chemistry 2012, Belgrade, 24-28 September 2012, pp. 785-787, 2012.

60. Stojković M. Milivojević N. Stojanović Z.: Use of information technology in hydrological analysis, International Conference on Applied Internet and Information Technologies – ICAIIT 2012, 26 October 2012, Zrenjanin, Serbia, University of Novi Sad, Technical Faculty „Mihailo Pupin", Zrenjanin, ISBN 978-86-7672-173-3, rad na CD-u str 109-114, 2012. M 33

61. Dimkić M.: Significance of UNESCO Category II Water Centers in Transition Countries: The Belgrade Center, Conference „Contemporary Issues of Adaptive Water Management", 31 October 2012, Belgrade, pp. 6-25, 2012.

62. Dimkić M.: Importance of the Aerobic State of Alluvial Aquifers for Groundwater Use, Conference „Contemporary Issues of Adaptive Water Management", 31 October 2012, Belgrade, pp. 29-37, 2012.

63. Đorđević J., Spasojević I., Raičević V., Rudić Ž., Božić M.: Qualitative response of lettuce grown in aerated water of Palic Lake, 6th Central European Congress on Food – CEFood2012, 23-26 May 2012, Novi Sad, pp. 802-806, 2012.

МЕЂУНАРОДНИ СТРУЧНИ СКУПОВИ: (ОДРЖАНИ У ИНОСТРАНСТВУ)

64. Vidović D., Dotlić M., Dimkić M., Pušić M.: Tabulation of saturation models, XIX International Conference on Water Resources „Computational Methods in Water Resources - CMWR 2012", 17-21 June 2012, University of Illinois at Urbana – Champaign, rad na USBu str. 1-5, 2012.

65. Kolarov V., Babić Mladenović M.: EU Floods Directive Implementation in Serbia: Activities and Challenges, 5th Conference on Water, Climate and Environment - BALWOIS 2012 , 28 May – 2 June 2010, Ohrid, Republic of Macedonia, ISBN 978-608-4510-10-9, rad na USB-u str. 1-5, 2012.

66. Zlatanović N., Milovanović I., Čotrić J.: Application of CORINE Land Cover Dataset for Estimating Runoff from Ungauged Catchments, 5th Conference on Water, Climate and Environment - BALWOIS 2012 , 28 May – 2 June 2010, Ohrid, Republic of Macedonia, ISBN 978-608-4510-10-9, rad na USB-u str. 1-6, 2012.

67. Pajic P., Andjelic L., Urosevic U., Radovanovic M.: Assessment of Vulnerability and Damages Caused to the Agricultural Production on the Area of Veliko Selo by the High Level of Groundwater on Account of the Performance of Hydroelectric Power Plant "Djerdap I", 5th Conference on Water, Climate and Environment - BALWOIS 2012 , 28 May – 2 June 2010, Ohrid, Republic of Macedonia, ISBN 978-608-4510-10-9, rad na USB-u str. 1-13, 2012.

68. Stojković M., Prohaska S., Koprivica A.: Analysis of Trends and Cycles in Longest Hydrometeorological Time Series in the World, 5th Conference on Water, Climate and Environment - BALWOIS 2012 , 28 May – 2 June 2010, Ohrid, Republic of Macedonia, ISBN 978-608-4510-10-9, rad na USB-u str. 1-12, 2012.

69. Ilic A., Prohaska S., Tripkovic V.: Methodology for Estimation of Maximum Probable Flood (MPF) Hydrograph in the Jadar River Basin, 5th Conference on Water, Climate and Environment - BALWOIS 2012 , 28 May – 2 June 2010, Ohrid, Republic of Macedonia, ISBN 978-608-4510-10-9, rad na USB-u str. 1-13, 2012.

70. Prohaska S., Koprivica A., Bartos Divac V., Majkic-Dursun B., Ilic A., Catovic S., Djukic D., Kapor B.: GIS Presentation of Latest Results of Climate Parameter Processing in the Republic of Serbia, 5th Conference on Water, Climate and Environment - BALWOIS 2012 , 28 May – 2 June 2010, Ohrid, Republic of Macedonia, ISBN 978-608-4510-10-9, rad na USB-u str. 1-16, 2012.

71. Dimkić M.: Importance of the Aerobic State of Alluvial Aquifers for Groundwate Use, 2012 Nakdong River International Water Week, 7th World Water Forum, 12-13 September 2012, Andong, Republic of Korea, pp. 69-96, 2012.

72. Jevtić M., Milojković I., Stojnić N.: Original research of the performance of pulse electrohydrodynamics in sewer blockage removal, IWA World Water Congress and Exhibition, 16–22 October 2012, Busan, Korea, rad na CD-u str. 1-5, 2012.

73. Nedović V., Anđelković V, Lazarević Ž.: Proračun krive reakcije tla: analitički i numerički, 4. internacionalni naučno – stručni skup „Građevinarstvo – nauka i praksa", 20.–24.02.2012., Žabljak, Izdavač: Univerzitet Crne Gore, Gradjevinski fakultet, Podgorica, ISBN 978-86-82707-21-9, str. 265-272, 2012.

74. Nedović V., Anđelković V, Lazarević Ž., Stojanović Z.: Analiza i izbor optimalne tehnologije izvođenja tunelske konstrukcije, 4. internacionalni naučno – stručni skup „Građevinarstvo – nauka i praksa", 20.–24.02.2012., Žabljak, Izdavač: Univerzitet Crne Gore, Gradjevinski fakultet, Podgorica, ISBN 978-86-82707-21-9, str. 2437-2444, 2012.

75. Stefanović M., Gavrilović Z., Zlatanović N: Torrential Flood Monitoring and Real Time Alerting System in Serbia in Support of the Activation of Contingency Procedures, "MONITOR II - Practical Use of MONITORing in Natural Disaster Management - Final Conference", 14 May 2012, Innsbruck, Austria, Proceedings pp. 44-50, 2012.

76. Jevtić M., Milojković I., Stojnić N.: Water wells rehabilitation by pulse electrohydrodynamic, IWA 4th Eastern European Young and Senior Water Professionals Conference, 04-06 October 2012, Saint-Petersburg, Russia, rad na CD-u str. 1-8, 2012.

77. Božić M., Nikolić G., Rudić Ž., Raičević V., Lalević B.: Alternative solution for shallow lake restoration - the Palic Lake as a case study, IWA 4th Eastern European Young and Senior Conference, Part 1, 4-6 October 2012, St. Petersburg, Russia, pp. 6-13 (rad na CD-u), 2012.

78. Prohaska S.: GIS Presentation of Latest Results of Hydrometeorological Parameter Processing Relevant for Ecological Aspects in the Republic of Serbia, VI International Conference „Ecological and Hydrometeorological Problems of the Large Cities and Industrial Areas - ECOHYDROMET", 2-4 July 2012, Saint Petersburg, Russia, Abstracts - pp. 88-89, rad na CD-u str. 1-30, Abstracts - pp. 88-89, 2012.

79. Popović M., Isaković P.: Korišćenje savremenih metoda u projetkovanju kišne kanalizacije na primeru naselja Krnjača, 12. Međunarodna konferencija ''Vodovodni i kanalizacioni sistemi", 23.-25. maj 2012., Jahorina, Pale, Bosna i Hercegovina, Izdavač: Udruženje „Vodovodi Republike Srpske" i Udruženje vodovoda i kanalizacije Srbije, ISBN 978-86-82931-48-5, str. 209-215, 2012.

80. Cakić B, Ljuboja M., Radibratović Z., Dimkić Lj., Rašljanin R.: Idejna rešenja rekonstrukcije i dogradnje PPV „Hadžet" u Novom Pazaru do kapaciteta 800 L/S, 12. Međunarodna konferencija ''Vodovodni i kanalizacioni sistemi", 23.-25. maj 2012., Jahorina, Pale, Bosna i Hercegovina, Izdavač: Udruženje „Vodovodi Republike Srpske" i Udruženje vodovoda i kanalizacije Srbije, ISBN 978-86-82931-48-5, str. 68-73, 2012.

81. Radibratović Z., Ljuboja M., Cakić B, Dimkić Lj.: Iskustva projektanta na izgradnji PPV Kopaonik kapaciteta 40 L/S po usvojenom glavnom projektu, 12. Međunarodna konferencija ''Vodovodni i kanalizacioni sistemi", 23.-25. maj 2012., Jahorina, Pale, Bosna i Hercegovina, Izdavač: Udruženje „Vodovodi Republike Srpske" i Udruženje vodovoda i kanalizacije Srbije, ISBN 978-86-82931-48-5, str. 74-77, 2012.

ДОМАЋИ ЧАСОПИСИ:

82. Anđelković V., Lazarević Ž., Nedović V.: Application of analogous models in civil engineering, FACTA UNIVERSITATIS Series: Architecture and Civil Engineering, Vol. 9, no. 3, pp. 395 – 405, 2012.

83. Jevtić M., Stojnić N., Milojković I.: Mogućnost primene impulsne elektrohidrodinamike u otklanjanju kanalizacionih zagušenja, 28. međunarodno savetovanje „ENERGETIKA 2012" u organizaciji Saveza energetičara, 27.-30.03.2012., Zlatibor, Časopis „Energija", Vol. 14., broj 1-2/Mart 2012., ISSN 0354-8651, str. 254-257, 2012.

84. Jevtić M., Stojnić N., Jevtić D.: Razvoj nove originalne metode elektromagnetne pulseene tehnologije i mogućnost njene primene u vodoprivrede, 28. međunarodno savetovanje „ENERGETIKA 2012" u organizaciji Saveza energetičara, 27.-30.03.2012., Zlatibor, Časopis „Energija", Vol. 14., broj 1-2/Mart 2012., ISSN 0354-8651, str. 250-253, 2012.

85. Popović M., Tomičić B.: Matematički model postojećeg beogradskog kanalizacionog sistema, Časopis „Voda i sanitarna tehnika", ISSN 0350-5049, Vol. 42, No. 1, str. 11-19, 2012.

86. Popović M.: Merenje protoka u beogradskom kanalizacionom sistemu, Časopis „Voda i sanitarna tehnika", ISSN 0350-5049, Vol. 42, No. 2, str. 21-35, 2012. (M51=2)

87. Stojanović B., Milovanović M., Ninković D.: Postupak analize pritisaka i procene antropogenih uticaja na vodne resurse, Časopis „Voda i sanitarna tehnika", ISSN 0350-5049, Vol. 42, No. 2, str. 5-20, 2012.

88. Dimkić M., Pavlović R.: Presentation of IWA Groundwater Specialist Conference 8-10 September 2011, Belgrade, Serbia, Journal of Serbian Water Pollution Control Society „Water Research and Management", ISSN 2217-5237, Vol. 2, No. 1, p. 3-29, 2012.

89. Marjanović P., Reynders C.: Generalised Model and Framework of Analysis of Sanitation and Wastewater Management and Intrinsic Value Recovery from Wastewater, Journal of Serbian Water Pollution Control Society „Water Research and Management", ISSN 2217-5237, Vol. 2, No. 1, pp. 31-44, 2012.

90. Prohaska S., Ilić A., Trpković V.: Methodology for Assessing Multiple-Coincidence of Flood Wave Peaks in Complex River Systems, Journal of Serbian Water Pollution Control Society „Water Research and Management", ISSN 2217-5237, Vol. 2, No. 1, pp. 45-60, 2012.

91. Starinac D., Kapor R., Zindović B., Žugić D., Vojt P.: In-Situ Measuring Campaign at the Hydropower Plant ''Perućica'', Montenegro - Part 1: Open Channel System, Journal of Serbian Water Pollution Control Society „Water Research and Management", ISSN 2217-5237, Vol. 2, No. 2, pp. 3-23, 2012.

92. Stefanović M.: Poželjno stanje bujičarstva u vodoprivredi Srbije, EROZIJA – Stručni časopis za uređenje bujica i zaštitu od erozije, br. 37, str. 3-6, septembar 2012.

93. Gavrilović Z., Milovanović I., Stefanović M.: Bujice Ramsko-golubačke peščare, EROZIJA – Stručni časopis za uređenje bujica i zaštitu od erozije, br. 37, str. 7-16, septembar 2012.

94. Gavrilović Z., Stefanović M., Zlatanović N.: Zaštita akumulacije HE „Đerdap 1 i 2" od bujica i zasipanja nanosom, EROZIJA – Stručni časopis za uređenje bujica i zaštitu od erozije, br. 37, str. 17-22, septembar 2012.

95. Milovanović I., Stefanović M.: Antieroziono uređenje Slatinske reke i pritoka u okviru zaštite akumulacije HE „Đerdap 2", EROZIJA – Stručni časopis za uređenje bujica i zaštitu od erozije, br. 37, str. 35-39, septembar 2012.

96. Gavrilović Z., Stefanović M., Čotrić J.: Procesi erozije zemljišta u slivu reke Pek i njihov uticaj na održivi razvoj, EROZIJA – Stručni časopis za uređenje bujica i zaštitu od erozije, br. 37, str. 41-45, septembar 2012.

97. Pušić M., Dimkić M., Vidović D., Dotlić M., Oparušić I.: Analiza uticaja nekih hidrogeoloških parametara na početni kapacitet bunara sa horizontalnim drenovima, časopis Vodoprivreda, broj 258-260, ISSN 0350-0519, v. 44, no. 4-6/2012, Beograd, str. 175-180, 2012.

98. Majkić-Dursun B., Popović Lj., Miolski D., Anđelković O.: Uticaj opadanja nivoa podzemnih voda na procese starenja vodozahvatnih objekata na primeru izvorišta „Trnovče", časopis Vodoprivreda, broj 258-260, ISSN 0350-0519, v. 44, no. 4-6/2012, Beograd, str. 181-187, 2012.

99. Đurić D., Lukić V., Soro A.: Hidrodinamička analiza proširenja izvorišta „Petrovaradinska ada" u Novom Sadu, časopis Vodoprivreda, broj 258-260, ISSN 0350-0519, v. 44, no. 4-6/2012, Beograd, str. 265-272, 2012.

100. Petričević J., Gujaničić V., Radić D., Lalević B., Božić M., Rudić Ž., Raičević V.: The possibility of using macrophytes in Lake Palić sediment remediation, Archives of Biological Sciences, 64(4), pp. 1481-1486, 2012.

101. Starinac D., Žugić D., Predić Z., Gajić A., Džopalić D., Vojt P.: In-Situ Measurement Campaign at the "Perućica" Hydropower Plant in Montenegro - Part 2: Pressurized System, Journal of Serbian Water Pollution Control Society „Water Research and Management", ISSN 2217-5237, Vol. 2, No. 4, pp. 3-17, 2012.

МЕЂУНАРОДНИ ЧАСОПИСИ:

102. Janković M., Todorović D., Keleman Z., Miljević N.: The Measurement of Tritium in Water Samples with Electrolytic Enrichment Using Liquid Scintillation Counter, NUCLEAR TECHNOLOGY & RADIATION PROTECTION, vol. 27, no. 3, pp. 239-246, 2012.

103. Ranković V., Radulović J., Grujović N., Divac D.: Neural Network Model Predictive Control of Nonlinear Systems Using Genetic Algorithms, International Journal of Computers, Communications and Control, ISSN 1841-9836, Vol. 7, No. 3 (September), pp. 540-549, 2012.

104. Ranković V., Grujović N., Divac D., Milivojević N., Novaković A.: Modelling of dam behaviour based on neuro-fuzzy identification, Engineering Structures vol. 35, ISSN 0141-0296, p. 107–113, 2012. Doi 10.1016/j.engstruct.2011.11.011

105. Tanasković I., Golobocanin D., Miljević N.: Multivariate statistical analysis of hydrochemical and radiological data of Serbian spa waters, Journal of Geochemical Exploration 112, 226-234, 2012.

106. Županski D., Ristic R.: Floating Debris from the Drina River, Carpathian Journal of Earth and Environmental Sciences, ISSN 1842-4090, vol.7, no.2, 2012.

107. Vasiljevic B., McBean E., Gharabaghi B.: Trends in rainfall intensity for stormwater designs in Ontario, Journal of Water and Climate Change, vol. 3, no. 1, pp. 1-10, IWA Publishing 2012.

108. Jevtić M., Stojnić N., Milojković I.: Originalna pionirska istraživanja impulsne elektrohidrodinamike, Naučno stručni časopis „Tehnička dijagnostika", godina 4, broj 1-2/2012, ISSN 1840-4898, str. 3-9, 2012.

109. Dimkić M., Pušić M., Obradović V., Kovačević S.: The effect of certain biochemical factors on well clogging under suboxic and mildly anoxic conditions, Water Science & Technology, IWA Publishing, London, vol. 65, no. 12, pp. 2206-2212, 2012.

110. Papić P., Pušić M., Todorović M.: Water quality as an indicator of hydrogeological conditions: a case study of the Belgrade Groundwater Source (Sava/Danube confluence area), Water Science & Technology, IWA Publishing, London, vol. 65, no. 12, pp. 2265-2271, 2012.

111. Miljević N., Boreli-Zdravković Đ., Obradović V., Golobočanin D., Mayer B.: Evaluation of the origin of nitrate influencing the Ključ groundwater source, Serbia, Water Science & Technology, IWA Publishing, London, vol. 66, no. 3, pp. 472-478, 2012.

112. Radović T., Grujić S., Dujaković N., Radišić M., Vasiljević T., Petković A., Boreli-Zdravković Đ., Dimkić M., Laušević M.: Pharmaceutical residues in the Danube River Basin in Serbia – a two-year survey, Water Science & Technology, IWA Publishing, London, vol. 66, no. 3, pp. 659-665, 2012.

113. Vasiljević T., Dujaković N., Radišić M., Grujić S., Dimkić M., Laušević M.: Methods for monitoring of pesticide residues in water: current status and recent trends, Water Science & Technology, IWA Publishing, London, vol. 66, no. 5, pp. 965-975, 2012.

114. Ranković V., Grujović N., Divac D., Milivojević N., Slavković R.: Nonlinear Structural Behaviour Identification using Digital Re-current Neural Networks, Strojarstvo; Vol. 54, No. 3, pp. 221-227, ISSN 0562-1887, 2012.

115. Ogrinc N., Kanduč T., Miljević N., Golobočanin D., Vaupotič J.: Isotope tracing of hydrological processes in river basins: The rivers Danube and Sava, In: Monitoring Isotopes in Rivers: Creation of the Global Network of Isotopes in Rivers (GNIR), Results of a Coordinated Research Project 2002-2006, International Atomic Energy Agency, Vienna, pp. 187-196, 2012. (ISBN: 978-92-0-126810-5, ISSN: 1011-4289).

116. Miljević N., Boreli-Zdravković Dj., Veličković J., Golobočanin D., Mayer B.: Evaluation of the origin of sulphate at the groundwater source Ključ, Serbia, Isotopes in Environmental and Health Studies, pp. 1–11, iFirst, 2012.

ОБЈАВЉЕНИ САМО АПСТРАКТИ:

117. Zupanski D., Ristic R.: Preliminary Risk Assessment Analysis of the Floating Debris from Uncontrolled Landfills, 5th Conference on Water, Climate and Environment - BALWOIS 2012 , 28 May – 2 June 2010, Ohrid, Republic of Macedonia, ISBN 978-608-4510-10-9, Abstracts p. 1, 2012.

118. Majkić-Dursun B., Boreli-Zdravković Đ., Đurić D.: Different methods for the estimation of available water resources in the future under the influence of climate changes, Geophysical Research Abstracts, Volume 14, 9th EGU General Assembly, EGU2012-6323, European Geosciences Union General Assembly, Vienna, Austria, 2012.

119. Dimkić D., Stanković B., Pajić P., Prohaska S.: Capacity of an alluvial water sources due to climate change – case study of the Pek river catchment area - Serbia, Geophysical Research Abstracts, Volume 14, 9th EGU General Assembly, EGU2012-9844, European Geosciences Union General Assembly, Vienna, Austria, 2012.

120. Jevtić M., Milojković I., Stojnić N.: Sewer blockage removal by pulse electrohydrodynamics, 9th International Conference on Urban Drainage Modelling, 4-6 September 2012, Belgrade Serbia, Extended Abstracts, p. 309-310, 2012.

121. Vojt P., Dimitrijević M.: Flow measurements in foul sewers: A case study, 9th International Conference on Urban Drainage Modelling, 4-6 September 2012, Belgrade Serbia, Extended Abstracts, p. 47-48, 2012.

122. Krunić B., Naunović Z., Ranđelović A., Kostić D., Rajaković-Ognjanović V., Jovanović B., Đukić A., Pavlović D., Prodanović D.: Water quality monitoring and treatment in an experimental catchment, 9th International Conference on Urban Drainage Modelling, 4-6 September 2012, Belgrade Serbia, Extended Abstracts, p. 47-48, 2012.

123. Dimkić D.: Climate Change in Serbia and Impact on Water Resources, Conference „Contemporary Issues of Adaptive Water Management", 31 October 2012, Belgrade, pp. 61-62, 2012.

124. Prohaska S., Stojković M.: Stochastic Structure of the Forming Process of the River Runoff on Rivers with Longest Time Series in the World, Conference „Contemporary Issues of Adaptive Water Management", 31 October 2012, Belgrade, pp. 63-64, 2012.

125. Gavrilović Z., Milojević M., Zlatanović N.: Torrential and erosion process analysis in light of online data availability, International Conference "LAND CONSERVATION" - LANDCON 1209: Sustainable Land Management and Climate Changes, 17-21 September 2012, Danube Region, Republic of Serbia, Editors: Zlatić M. and Kostadinov S., Publisher: Faculty of Forestry, Belgrade, ISBN 978-86-7299-205-2, Conference Abstracts - p. 30, 2012.

126. Zupanski D.: Floating debris as a new parameter of the surface water pollution, International Conference "LAND CONSERVATION" - LANDCON 1209: Sustainable Land Management and Climate Changes, 17-21 September 2012, Danube Region, Republic of Serbia, Editors: Zlatić M. and Kostadinov S., Publisher: Faculty of Forestry, Belgrade, ISBN 978-86-7299-205-2, Conference Abstracts - p. 34, 2012.

127. Stefanović M., Milojević M., Milovanović I., Čotrić J.: Analysis of torrential floods on the river Pčinja and its tributaries in Trgovište, southern Serbia in may 2010, International Conference "LAND CONSERVATION" - LANDCON 1209: Sustainable Land Management and Climate Changes, 17-21 September 2012, Danube Region, Republic of Serbia, Editors: Zlatić M. and Kostadinov S., Publisher: Faculty of Forestry, Belgrade, ISBN 978-86-7299-205-2, Conference Abstracts - p. 42, 2012.

128. Zlatanović N., Stefanović M., Gavrilović Z.: An open-source approach to ecohydrological analysis of ungauged drainage basins in Serbia, International Conference "LAND CONSERVATION" - LANDCON 1209: Sustainable Land Management and Climate Changes, 17-21 September 2012, Danube Region, Republic of Serbia, Editors: Zlatić M. and Kostadinov S., Publisher: Faculty of Forestry, Belgrade, ISBN 978-86-7299-205-2, Conference Abstracts - p. 43, 2012.

129. Čotrić J., Milovanović I., Zlatanović N.: Regulation of gullies and torrents and impact of E-75 highway construction on erossion processes in the Grdelica gorge, International Conference "LAND CONSERVATION" - LANDCON 1209: Sustainable Land Management and Climate Changes, 17-21 September 2012, Danube Region, Republic of Serbia, Editors: Zlatić M. and Kostadinov S., Publisher: Faculty of Forestry, Belgrade, ISBN 978-86-7299-205-2, Conference Abstracts - p. 71, 2012.

130. Stefanović M., Milovanović I., Čotrić J.: Remote Sensing applications for flood defense plans for the Hilandar monastery, 1st International Workshop on Temporal Analysis of Satellite Images, 23 – 25 May 2012, Mykonos Island, Greece, Editor: Yifang Ban, Publisher: European Association of Remote Sensing Laboratories, Abstract Book – p. 112, 2012.

131. Radić D., Gujaničić V., Petričević J., Raičević V., Lalević B., Božić M.: Macrophytes as remediation technology in improving Ludas lake sediment, International conference NEWENVIRO „New Approaches for Assessment and Improvement of Environmental Status in Balkan Region: Interactions between Organisms and Environment", 28-30 May 2012, Sremska Kamenica, Serbia. Publisher: Educons University, ISBN 978-86-87785-38-0, Abstracts – p. 66, 2012.

132. Dimkić D., Milovanović M., Ljubisavljević D.: Observed and Future Climate and Hydrological Trends in Serbia, HydroPredict'2012 – 3rd International Interdisciplinary Conference on Predictions for Hydrology, Ecology and Water Resources Management: Water Resources and Changing Global Environment, 24-27 September 2012, Vienna, Austria, Editors: Peter Nachtnebel and Karel Kovar, Publisher: Institute of Water Management, Hydrology and Hydraulic Engineering, Vienna, Volume of Abstracts – p. 39, 2012.

БРОШУРА

133. Aftias M., Kollarits S., Plunger K., Preseren T., Schwingshandl A., Schnetzer I., Stefani M., Stefanovic M., Constandache C., Bilea C.I., Vica P., Bilanici A.: MONITOR II – Evaluation and recommendation, Monitor II is supported by means of the European Regional Development Fund, South East Europe – Transnational Cooperation Programme, Editor: Office for Geology and Material Testing, Autonomous Province of Bolzano-South Tyrol, pp. 1-87, 2012.

134. Adams S., Dimkić M., Garduno H., Kavanaugh M.: Groundwater: perspectives, challenges and trends, Global Trends & Challenges in Water Science, Research and Management, Publisher: International Water Association, ISBN 978-1780401065, p. 27-32, January 2012.

135. Kovačević S., Vojinović-Miloradov M., Đogo M., Milovanović D., Špánik I., Dimkić M., Adamović D.: Emerging Substances in Aquatic Phase of Landfill Leachate, 6th SETAC World Congress/SETAC Europe 22nd Annual Meeting, 20.05.2012 - 24.05.2012., Publisher: Society of Environmental Toxicology and Chemistry (SETAC), Berlin/Nemačka, p. 286, 2012.

136. N. Milivojević , M. Stojković, V. Milivojević, V. Ćirović, "Using GIS algorithms for hydrologic analysis of the River Drina", 5th International Conference - Science and higher education in function of sustainable development, Serbia, Užice, oktobar 2012.

137. V. Nedović, V. Anđelković, Ž. Lazarević, Z., Stojanović, Analysis And Selection Of Optimum Performance Technologies Tunneling Structure, Civil Engineering - Science And Practice, 4th International Conference, Žabljak, Montenegro, February 2012

138. D. Divac, Z. Stojanović, N. Milivojević, Iskustva i perspektive korišćenja hidroenergije kod nas i u okruženju, saopšteno na skupu Energetika i životna sredina, Beograd, Srbija, oktobar 2012.

139. Predicting piezometric water level in dams via artificial neural networksVesna Ranković, Aleksandar Novaković, Nenad Grujović, Dejan Divac, Nikola Milivojević

140. V. Rankovic, N.Grujovic, D.Divac, N.Milivojevic, R.Slavkovic; Nonlinear Structural Behaviour Identification using Digital Recurrent Neural Networks; Strojarstvo;Vol.54, No.3, pp.221-227, ISSN 0562-1887, 2012.

141. Nenad Grujovic, Dejan Divac, Miroslav Zivkovic, Radovan Slavkovic, Nikola Milivojevic, Vladimir Milivojevic, Dragan Rakic; Inelastic Stress Integration Algorithm for Rock Mass Containing Sets of Discontinuities; Acta Geotechnica, Springer, ISSN 1861-1125, 2012, prihvaćen za štampu

САРАДНИЦИ ИНСТИТУТА

142. Pušić M.: Hidraulika bunara, str. 1-340, 2012.

143. Vojinović Miloradov M., Đogo M., Kovačević S., Radonić J., Turk Sekulić M., Milovanović D., Šenk N.: PRELIMINARY QUALITATIVE ANALYSIS OF PHTALATES AS INDUSTRIAL CHEMICALS IN SURFACE WATER AND WASEWATER IN THE VICINITY OF NOVI SAD, 12.09.2012.II International Conference „Ecology of urban areas" 2012 - "URBAN-ECO 2012", ISBN 978-86-7672-172-6, Fakultet tehničkih nauka "Mihajlo Pupin" Zrenjanin, Univerzitet u Novom Sadu , pp. 187-192, 2012.

144. Likso, T. and K. Pandžić, 2012: Determination of surface layer parameters at the edge of a suburban area Theoretical and Applied Climatology, 108, 373-384. DOI 10.1007/s00704-011-0532-7

145. Bonacci, Ognjen; Željković, Ivana; Galić, Amira.: Karst rivers' particularity: an example from Dinaric karst (Croatia/Bosnia and Herzegovina). // Environmental Earth Sciences, (2012.) DOI 10.1007/s12665-012-2187-9

146. Bonacci, Ognjen; Ljubenkov, Igor; Knezić, Snježana.: The water on a small karst island: the island of Korčula (Croatia) as an example. // Environmental Earth Sciences. 66, 5; 1345-1357, 2012. DOI 10.1007/s12665-011-1345-9

147. Bonacci, Ognjen; Roje Bonacci, Tanja. : Impact of grout curtains on karst groundwater behaviour : an example from the Dinaric karst. // Hydrological Processes. 26, 18; 2765-2772, 2012 DOI: 10.1002/hyp.8359

148. Palandačić, Anja; Bonacci, Ognjen; Snoj, Aleš.: Molecular data as a possible tool for tracing groundwater flow in karst environment: example of Delminichthys adspersus in Dinaric karst system. // Ecohydrology. 5 (2012) , 6; 791-797 , 2012

149. Bonacci, Ognjen; Andrić, Ivo; Yamashiki, Yosuke :The hydrology of Blue Lake in the Dinaric karst. // Hydrological Processes. (2013.) (in print)

150. Bonacci, Ognjen; Željković, Ivana; Šakić Trogrlić, Robert; Milković, Janja.: Differences between true mean daily, monthly and annual air temperatures and air temperatures calculated with three equations: A case study from three Croatian stations. // Theoretical and Applied Climatology. (2012) (in print)

151. Simonovic, S.P., Floods in a Changing Climate: Risk Management, Cambridge University Press, UK, pp. 1-181, 2012.

152. Eum, H-I., S.P. Simonovic, (2012) " Assessment on variability of extreme climate events for theUpper Thames River basin in Canada ", (available online: 13 May 2011, DOI: 10.1002/hyp.8145), Hydrological Processes, 26(4):485-499. (download)

153. Schardong, A., A. Vasan and S. P. Simonovic, (2012) "A Multi-objective Evolutionary Approach to Optimal Reservoir Operation", ASCE Journal of Computing in Civil Engineering, published on the web ahead of print (May).

154. Ahmad, S., and S.P. Simonovic, (2012) " Spatial and temporal analysis of urban flood risk assessment " Urban Water Journal, 9(5):1-24.

155. Peck, A., P. Prodanovic, and S.P. Simonovic, (2012) "Rainfall intensity duration frequency curves under climate change: City of London, Ontario, Canada", Canadian Water Resources Journal, 37(3):177-189

156. Jeevaragagam, P., and S.P. Simonovic, (2012) "Neural network approach to output updating for the physically-based model of the Upper Thames River watershed", International Journal of Hydrology Science and Technology, 2(3):306-324.

157. King, L., S. Irwin, R. Sarwar, A.I., McLeod and S.P. Simonovic, (2012) "The effects of climate change on extreme precipitation events in the Upper Thames River Basin: A comparison of downscaling approaches", Canadian Water Resources Journal, 37(3):253-274.

158. Hyung-Il Eum & A. Vasan & Slobodan P. Simonovic: '' Integrated Reservoir Management System for Flood Risk Assessment Under Climate Change'' Water Resour Manage DOI 10.1007/s11269-012-0103-4

159. Solaiman, T.A., S. P. Simonovic, and D. H. Burn, (2012) "Quantifying Uncertainties in the Modelled Estimates of Extreme Precipitation Events at Upper Thames River Basin", British Journal of Environment and Climate Change, 2(2):180-215.

160. King, L., A.I. McLeod, and S.P. Simonovic, (2012) "Simulation of historical temperatures using a multisite, multivariate block resampling algorithm with perturbation", Hydrologic Processes Journal, available online http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/hyp.9596/pdf DOI: 10.1002/hyp.9596.

161. Nikolic, V., S.P. Simonovic, and D. Milicevic, (2013) "Analytical Support for Integrated Water Resources Management: Integral Consideration of Spatial and Temporal Variability Using Agent-Based Model", Water Resources Management: An International Journal, 27(2):401-417.

162. Das, S., N. Millington, and S. P. Simonovic, "Distribution Choice for the Assessment of Design Rainfall for the City of London (Ontario, Canada) under Climate Change", in print (accepted May 2012), Canadian Journal of Civil Engineering.

163. Peck, A., E. Bowering, and S.P. Simonovic, "A flood risk assessment to municipal infrastructure due to changing climate part II: case study", in print (accepted September 2012), Urban Water Journal.

164. Bowering, E., A. Peck, and S.P. Simonovic, "A flood risk assessment to municipal infrastructure due to changing climate part I: methodology", in print (accepted September 2012), Urban Water Journal.