Списак радова објављених током 2015. године.

НАКОН ПРАВДАЊА ПРОЈЕКТА У 2014. ГОДИНИ ОБЈАВЉЕНИ:


ДОМАЋА МОНОГРАФИЈА:

1. Stefanović M., Gavrilović Z., Bajčetić R.: Lokalna zajednica i problematika bujičnih poplava (Priručnik za lokalnu zajednicu i organizacije civilnog društva), ISBN 987-86-6383-011-0, Izdavač: Organizacija za evropsku bezbednost i saradnju, Misija u Srbiji, Beograd, str. 1-86, decembar 2014.

МЕЂУНАРОДНИ СТРУЧНИ СКУПОВИ:

2. Stojnić N., Kuzović D.: Seismic vulnerability of objects of Serbian cultural heritage according to seismotectonics and their protection, 1st International Conference „Higher Education in Function of Sustainable Development of Tourism in Serbia and Western Balkans“ within 7th International Conference „Science and Higher Education in Function of Sustainable Development– SED 2014”, October 2014, ISBN 978-86-83573-44-8, Publisher: Business and Technical College of Vocational Studies, Užice, Serbia, pp. 327-334, 2014.

3. Zlokolica V., Velicki L, Janev M., Mitrinovic D., Babin D., Ralevic N., Cemerlic-Adic N., Obradovic R., Galic I.: Epicardial fat registration by local adaptive morphology-thresholding based 2D segmentation, 56th International Symposium ELMAR-2014, 10-12 September 2014, Zadar, Croatia, Publisher: Croation Society Electronics in Matine – ELMAR, ISBN 978-953-184-199-3, pp. 1-4, 2014.


У 2015. ГОДИНИ ОБЈАВЉЕНИ:

ДОКТОРСКА ДИСЕРТАЦИЈА:

1. Stojković M.: Dugoročne promene u stohastičkoj strukturi hidroloških vremenskih serija, Doktorska disertacija, Građevinski fakultet, Univerzitet u Beogradu, str. 1-328, 2015.

2. Dotlić M.: Proračun podzemnog toka metodom konačnih zapremina, Doktorska disertacija, Matematički fakultet, Univerzitet u Beogradu, str. 1-130, 2015.


СТРУЧНИ СКУПОВИ У СРБИЈИ:

3. Marjanović P., Vulić D., Marjanović M., Pejović D., Obušković B.: Zaštita voda u Republici Srbiji u odnosu na evropsku legislativu: Elementi nacrta dugoročnog plana zaštite voda, 44. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda “VODA 2015“, 2.-4. jun 2015., Kopaonik, Izdavač: Srpsko društvo za zaštitu voda, ISBN 978-86-916753-2-5, str. 1-10, 2015.

4. Prohaska S., Bartoš Divac V.: Intenziteti jakih kiša u Srbiji – podloga za projektovanje efektivne zaštite urbanih područja od velikih voda, 44. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda “VODA 2015“, 2.-4. jun 2015., Kopaonik, Izdavač: Srpsko društvo za zaštitu voda, ISBN 978-86-916753-2-5, str. 11-20, 2015.

5. Vučković T., Obradović V., Šušnica I.: Uporedna analiza kvaliteta površinskih voda i sedimenata na odabranim lokalitetima u Srbiji, 44. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda “VODA 2015“, 2.-4. jun 2015., Kopaonik, Izdavač: Srpsko društvo za zaštitu voda, ISBN 978-86-916753-2-5, str. 203-210, 2015.

6. Popović M., Isaković P., Milojković I.: Upotreba CCTV tehnike u cilju optimizacije rekonstrukcije kanalizacionih sistema industrijskih objekata, 44. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda “VODA 2015“, 2.-4. jun 2015., Kopaonik, Izdavač: Srpsko društvo za zaštitu voda, ISBN 978-86-916753-2-5, str. 307-312, 2015.

7. Milojković I., Despotović J., Popović M.: Kalibracija i verifikacija modela održavanja kanalizacije na osnovu spoljnjeg pregleda, 44. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda “VODA 2015“, 2.-4. jun 2015., Kopaonik, Izdavač: Srpsko društvo za zaštitu voda, ISBN 978-86-916753-2-5, str. 313-320, 2015.

8. Popović M., Jelenković V., Bogdanović B., Pavlović N.: Prečišćavanje otpadnih voda kanalisanih sa područja opštine Rožaje, 44. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda “VODA 2015“, 2.-4. jun 2015., Kopaonik, Izdavač: Srpsko društvo za zaštitu voda, ISBN 978-86-916753-2-5, str. 341-348, 2015.

9. Đukić A., Ljuboja M., Milenković N., Cakić B, Dimkić Lj., Stanojević A.: Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za pripremu vode za piće „Bresje“ - Aleksinac, 44. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda “VODA 2015“, 2.-4. jun 2015., Kopaonik, Izdavač: Srpsko društvo za zaštitu voda, ISBN 978-86-916753-2-5, str. 379-386, 2015.

10. Ljuboja M., Radibratović Z., Cakić B, Dimkić Lj., Argakijev S.:Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za pripremu vode za piće na Cerovića brdu u Užicu, 44. konferencija o aktuelnim problemima korišćenja i zaštite voda “VODA 2015“, 2.-4. jun 2015., Kopaonik, Izdavač: Srpsko društvo za zaštitu voda, ISBN 978-86-916753-2-5, str. 387-394, 2015.

11. Matić B., Dimkić D., Milovanović M., Stojanović B.: Predložene mere adaptacije za sektor voda, Osmi naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine“, Palić, Subotica, Izdavač: Asocijacija prostornih planera Srbije; Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, ISBN 978-86-6283-023-4, str. 349-355, 2015.

12. Stojanović B., Matić B., Dimkić D., Milovanović M.: Prikaz primene strateške procene uticaja na životnu sredinu sa posebnim osvrtom na klimatske promene, Osmi naučno-stručni skup sa međunarodnim učešćem „Planska i normativna zaštita prostora i životne sredine“, Palić, Subotica, Izdavač: Asocijacija prostornih planera Srbije; Univerzitet u Beogradu - Geografski fakultet, ISBN 978-86-6283-023-4, str. 211-217, 2015.

13. Stefanović M., Milojević M., Čotrić J., Đapić M.: Projekat praćenja bujičnih poplava u realnom vremenu na reci Crnici u Paraćinu, YU INFO 2015 – 21th Conference and Exhibition, 08.-11.03.2015., Kopaonik, ISBN 978-86-85525-15-5, Izdavač: Društvo za informacione sisteme i računarske mreže, Urednik: Prof. drÂÂÂÂÂ Miodrag Ivković, str. 379-383, 2015.

14. Zlatanović N., Drobnjak A., Milovanović I., Puzović R.:Primena open source GIS-a u kartiranju erozije, YU INFO 2015 – 21th Conference and Exhibition, 08.-11.03.2015., Kopaonik, ISBN 978-86-85525-15-5, Izdavač: Društvo za informacione sisteme i računarske mreže, Urednik: Prof. dr Miodrag Ivković, str. 131-134, 2015.

15. Petković S., Malešev M., Damjanović V.: Fluvijalna erozija na Južnoj i Velikoj Moravi, 17. savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH), 5-6. oktobar 2015., Vršac, ISBN 978-86-7518-183-5, Izdavač: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, rad na CD-u str. 18-29, 2015.

16. Starinac D., Vojt P., Damnjanović M., Kapor R., Savić Lj., Zindović B., Žugić D.: Ispitivanja lavirint preliva na dva fizička modela različitih razmera, 17. savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH), 5-6. oktobar 2015., Vršac, ISBN 978-86-7518-183-5, Izdavač: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, rad na CD-u str. 173-191, 2015.

17. Milovanović B., Zindović B., Vojt P., Kapor R., Kuzmanović V., Savić Lj.: Zavisnost hidrodinamičkih pritisaka u slapištu od suženja stepenastog brzotoka, 17. savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH), 5-6. oktobar 2015., Vršac, ISBN 978-86-7518-183-5, Izdavač: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, rad na CD-u str. 244-253, 2015.ÂÂÂÂÂ

18. Damnjanović M., Vojt P., Starinac D., Žugić D., Kapor R., Savić Lj.: Analiza hidrodinamičkih pritisaka u umirujućem bazenu nasute brane, 17. savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH), 5-6. oktobar 2015., Vršac, ISBN 978-86-7518-183-5, Izdavač: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, rad na CD-u str. 254-261, 2015.

19. Prohaska S.:Prikaz sadržaja naučnog projekta MPNTR TR 37005 "Ocena uticaja klimatskih promena na vodne resurse Srbije", 17. savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH), 5-6. oktobar 2015., Vršac, ISBN 978-86-7518-183-5, Izdavač: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, rad na CD-u str. 273-282, 2015.

20. Tripković V., Ilić A., Prohaska S., Blagojević B.: Poređenje različitih pristupa za sagledavanje uticaja klimatskih promena na vodne resurse u slivu reke Crnice, 17. savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH), 5-6. oktobar 2015., Vršac, ISBN 978-86-7518-183-5, Izdavač: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, rad na CD-u str. 331-346, 2015.

21. Dimkić D., Prohaska S., Stanković B., Pajić P., Rundić Ž.: Uticaj klimatskih promena na vodne resurse - projekat CCWaters, rezultati pilot područja reke Pek, 17. savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH), 5-6. oktobar 2015., Vršac, ISBN 978-86-7518-183-5, Izdavač: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, rad na CD-u str. 347-361, 2015.

22. Stefanović M., Milojević M., Drobnjak A.: Uticaj klimatskih promena na bujične poplave i eroziju zemljišta sa osvrtom na poplave u 2014. godini, 17. savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH), 5-6. oktobar 2015., Vršac, ISBN 978-86-7518-183-5, Izdavač: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, rad na CD-u str. 362-368, 2015.

23. Stojković M., Plavšić J., Prohaska S., Despotović J., Pavlović D.: Novi metodološki okvir SDTS za dugoročne projekcije mesečnih proticaja u uslovima klimatskih promena, 17. savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH), 5-6. oktobar 2015., Vršac, ISBN 978-86-7518-183-5, Izdavač: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, rad na CD-u str. 369-379, 2015.

24. Božić M., Nikolić G., Kračunov S., Rudić Ž.:Uticaj klimatskih promena na potrebe za vodom u poljoprivrednoj proizvodnji, 17. savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH), 5-6. oktobar 2015., Vršac, ISBN 978-86-7518-183-5, Izdavač: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, rad na CD-u str. 394-403, 2015.

25. Dimkić D.: Pitanje pouzdanosti u projekcijama uticaja klimatskih i drugih promena na vodne resurse, 17. savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH), 5-6. oktobar 2015., Vršac, ISBN 978-86-7518-183-5, Izdavač: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, rad na CD-u str. 404-413, 2015.

26. Prohaska S., Ilić A., Tripković V., Đurđević V.: Preliminarna projekcija stanja vodnih resursa u slivu Nišave u uslovima promenjene klime, 17. savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH), 5-6. oktobar 2015., Vršac, ISBN 978-86-7518-183-5, Izdavač: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, rad na CD-u str. 414-423, 2015.

27. Zlatanović N.: Metod distribuiranih brzina za određivanje vremena kašnjenja sintetičkog jediničnog hidrograma, 17. savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH), 5-6. oktobar 2015., Vršac, ISBN 978-86-7518-183-5, Izdavač: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, rad na CD-u str. 448-459, 2015.

28. Despotović J., Jaćimović N., Plavšić J., Stanić M., Đukić A., Pavlović D., Todorović A., Živanović V., Milić S.: Integralno upravljanje i korišćenje oticaja kišnih voda sa Ostružničkog mosta, 17. savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH), 5-6. oktobar 2015., Vršac, ISBN 978-86-7518-183-5, Izdavač: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, rad na CD-u str. 490-498, 2015.

29. Vojt P., Pavlović D.: Dinamičke karakteristike pluviografa, 17. savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH), 5-6. oktobar 2015., Vršac, ISBN 978-86-7518-183-5, Izdavač: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, rad na CD-u str. 527-539, 2015.

30. Vojt P., Zindović B., Prodanović D.: Merenje hidrauličkih veličina u dvofaznom fluidu, 17. savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH), 5-6. oktobar 2015., Vršac, ISBN 978-86-7518-183-5, Izdavač: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, rad na CD-u str. 567-574, 2015.

31.Todorović N., Đukić D., Prohaska S., Bartoš Divac V.: Hidrometeorolški uslovi koji su izazvali pojavu serija popavnih talasa u Srbiji u periodu april-septembar 2014. godine, 17. savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH), 5-6. oktobar 2015., Vršac, ISBN 978-86-7518-183-5, Izdavač: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, rad na CD-u str. 666-677, 2015.

32. Prohaska S., Đukić D., Bartoš Divac V., Todorović N.: Statistička ocena značajnosti jakih kiša koje su izazvale pojavu popavnih talasa u Srbiji u periodu april-septembar 2014. godine, 17. savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH), 5-6. oktobar 2015., Vršac, ISBN 978-86-7518-183-5, Izdavač: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, rad na CD-u str. 678-690, 2015.

33. Zlatanović N., Prohaska S.: Analiza formiranja, prostiranja i transformacije poplavnog talasa iz maja 2014. godine u slivu reke Kolubare, 17. savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH), 5-6. oktobar 2015., Vršac, ISBN 978-86-7518-183-5, Izdavač: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, rad na CD-u str. 691-705, 2015.

34. Babić Mladenović M., Kolarov V., Bartoš Divac V.: Odbrana od poplava na Savi 2014 - iskustva i planovi za unapređenje sistema zaštite, 17. savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH), 5-6. oktobar 2015., Vršac, ISBN 978-86-7518-183-5, Izdavač: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, rad na CD-u str. 706-715, 2015.

35. Damjanović V., Malešev M.: Poplave 2014. godine na reci Jadar, 17. savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH), 5-6. oktobar 2015., Vršac, ISBN 978-86-7518-183-5, Izdavač: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, rad na CD-u str. 716-727, 2015.

36. Babić Mladenović M., Kolarov V.: Šta posle poplave 2014?, 17. savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH), 5-6. oktobar 2015., Vršac, ISBN 978-86-7518-183-5, Izdavač: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, rad na CD-u str. 728-737, 2015.

37. Milovanović I., Zlatanović N., Čotrić J., Puzović R.: Bujične poplave u Tekiji septembra 2014. godine i radovi na sanaciji, 17. savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH), 5-6. oktobar 2015., Vršac, ISBN 978-86-7518-183-5, Izdavač: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, rad na CD-u str. 738-744, 2015.

38. Babić Mladenović M., Kolarov V.: Plan upravljanja rizicima od poplava na slivu Dunava, 17. savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH), 5-6. oktobar 2015., Vršac, ISBN 978-86-7518-183-5, Izdavač: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, rad na CD-u str. 745-755, 2015.

39. Antonić V., Babić Mladenović M.: Zaštita Beograda od velikih voda Dunava i Save, 17. savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH), 5-6. oktobar 2015., Vršac, ISBN 978-86-7518-183-5, Izdavač: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, rad na CD-u str. 756-764, 2015.

40. Knežević Z., Bartoš Divac V., Malešev M.: Nove mere zaštite grada Paraćina posle poplave 2014. godine, 17. savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH), 5-6. oktobar 2015., Vršac, ISBN 978-86-7518-183-5, Izdavač: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, rad na CD-u str. 765-774, 2015.

41. Krunić B., Malešev M., Damjanović V.: Uzroci plavljenja Baričke reke i potrebne mere zaštite od poplava, 17. savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH), 5-6. oktobar 2015., Vršac, ISBN 978-86-7518-183-5, Izdavač: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, rad na CD-u str. 775-782, 2015.

42. Knežević Z., Babić Mladenović M.: Zaštita ulaza u luku Kovin od zasipanja nanosom Dunava, 17. savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH), 5-6. oktobar 2015., Vršac, ISBN 978-86-7518-183-5, Izdavač: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, rad na CD-u str. 783-793, 2015.

43. Bartoš Divac V., Antonić V., Ninković D.: Hidrološko-hidraulički istražni radovi po trasi gasovoda Južni tok, 17. savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH), 5-6. oktobar 2015., Vršac, ISBN 978-86-7518-183-5, Izdavač: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, rad na CD-u str. 794-805, 2015.

44. Stojković M., Prohaska S., Plavšić J.: Primena modifikovane TIPS metode za dugoročne projekcije serija srednje godišnjih proticaja, 17. savetovanje Srpskog društva za hidraulička istraživanja (SDHI) i Srpskog društva za hidrologiju (SDH), 5-6. oktobar 2015., Vršac, ISBN 978-86-7518-183-5, Izdavač: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, rad na CD-u str. 915-922, 2015.


МЕЂУНАРОДНИ СТРУЧНИ СКУПОВИ: (ОДРЖАНИ У СРБИЈИ)

45. Kostić S., Vasović N., Franović I., Todorović K.: Nonlinear dynamics of spring-block earthquake model under different triggering regimes, 5th International Congress of Serbian Society of Mechanics, June 15-17, 2015, Arandjelovac, Serbia, Publishers: Serbian Society of Mechanics, Belgrade and Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, ISBN 978-86-7892-715-7, rad na USBu 1-8 str., 2015.

46. Kostić S., Guranov I., Vasović N.: Nonlinear time series analysis of fluid dynamics: Stochastic groundwater level oscillation, 5th International Congress of Serbian Society of Mechanics, June 15-17, 2015, Arandjelovac, Serbia, Publishers: Serbian Society of Mechanics, Belgrade and Faculty of Technical Sciences, Novi Sad, ISBN 978-86-7892-715-7, rad na USBu 1-8 str., 2015.

47. Rudić Ž., Vujović B., Božić M., Raičević V.: Lake Ludas Special Nature Reserve – Bacteriological Point of View, 7th International Conference "Water & Fish", 10-12 June 2015, Belgrade, Serbia, Publisher: University of Belgrade, Faculty of Agriculture, ISBN 978-86-7834-224-0, pp. 451-456, 2015.

48. Dotlić M., Vidović D., Pokorni B., Pušić M., Dimkić M.: Simulating Groundwater Flows with WODA, IWA 7th Eastern European Young Water Professionals Conference, 17-19 September 2015, Belgrade, Serbia, Publisher: IWA - International Water Association, rad na CD-u str. 39-46, 2015.

49. Drobnjak A., Stefanović M., Milojević M., Đapić M.: Flood Early Warning System on the Đetinja River Basin in Serbia, IWA 7th Eastern European Young Water Professionals Conference, 17-19 September 2015, Belgrade, Serbia, Publisher: IWA - International Water Association, rad na CD-u str. 47-52, 2015.

50. Kovačević S., Živančev N., Perović M., Bežanović V., Vojt P., Petković A., Dimkić M.: Tracer Test and Monitoring of Behavior and Transport of Selected Pharmaceuticals, IWA 7th Eastern European Young Water Professionals Conference, 17-19 September 2015, Belgrade, Serbia, Publisher: IWA - International Water Association, rad na CD-u str. 105-112, 2015.

51. Majkić-Dursun B., Tončić J., Petković A., Čolić J.: Redox Conditions and Groundwater Quality Issues in Selected Alluvial Aquifers in Serbia, IWA 7th Eastern European Young Water Professionals Conference, 17-19 September 2015, Belgrade, Serbia, Publisher: IWA - International Water Association, rad na CD-u str. 130-137, 2015.

52. Rudic Z., Vujovic B., Bozic M., Arizanovic T., Nikolic G., Raicevic V.: Assessment of Impact to Special Nature Reserve “Ludas Lake” from the Analysis of Water and Sediment of the Conveyor Canal (Serbia), IWA 7th Eastern European Young Water Professionals Conference, 17-19 September 2015, Belgrade, Serbia, Publisher: IWA - International Water Association, rad na CD-u str. 199-206, 2015.

53. Stojković M., Plavšić J., Despotović J., Prohaska S.: Long-term Hydrological Projection of Monthly Flows in Terms of Climate Change Adaptation Strategy, IWA 7th Eastern European Young Water Professionals Conference, 17-19 September 2015, Belgrade, Serbia, Publisher: IWA - International Water Association, rad na CD-u str. 216-225, 2015.

54. Urošević M., Stefanović M., Milojević M., Milovanovic I., Vukić L.: Legislation for Flood Control and Development of Methodology for the Flood Defense Plan in Serbia, IWA 7th Eastern European Young Water Professionals Conference, 17-19 September 2015, Belgrade, Serbia, Publisher: IWA - International Water Association, rad na CD-u str. 264-269, 2015.

55. Vujovic B., Rudic Z., Bozic M., Raicevic V.: Phenotypic Diversity of Pseudomonas aeruginosa strains in the Protected Nature Park Palic (Serbia), IWA 7th Eastern European Young Water Professionals Conference, 17-19 September 2015, Belgrade, Serbia, Publisher: IWA - International Water Association, rad na CD-u str. 270-276, 2015.

56. Zindovic B., Kapor R., Savic L., Vojt P., Zugic D.: Scale and Numerical Modelling of the Converging Stepped Spillway Flow, IWA 7th Eastern European Young Water Professionals Conference, 17-19 September 2015, Belgrade, Serbia, Publisher: IWA - International Water Association, rad na CD-u str. 277-283, 2015.

57. Zlatanović N., Milovanović I., Čotrić J., Puzović R.: Devastating Flooding in Tekija, Serbia in September 2014 and Mitigation Measures, IWA 7th Eastern European Young Water Professionals Conference, 17-19 September 2015, Belgrade, Serbia, Publisher: IWA - International Water Association, rad na CD-u str. 291-296, 2015.

58. Milojković I., Despotović J., Karanović I.: Model for Maintenance of Sewerage System based on Inspection, IWA 7th Eastern European Young Water Professionals Conference, 17-19 September 2015, Belgrade, Serbia, Publisher: IWA - International Water Association, rad na CD-u str. 538-543, 2015.

59. Milovanović B., Zindović B., Stojnić I., Vojt P., Kapor R., Savić Lj., Kuzmanović V.: Zavisnost hidrodinamičkog opterećenja slapišta od protoka i nivoa donje vode, Međunarodna konferencija "SAVREMENA DOSTIGNUĆA U GRAĐEVINARSTVU 2015", 24.04.2015., Subotica, Izdavač: Građevinski fakultet Subotica, ISBN 978-86-80297-62-0, str. 543-549, 2015.

60. Đukić A., Radojković D., Milenković N., Cakić B, Dimkić Lj., Cerović A., Ljuboja M.: Rekonstrukcija i dogradnja postrojenja za pripremu vode za piće „Bresje“ - Aleksinac, 36. Međunarodni stručno-naučni skup „Vodovod i kanalizacija '15“, Vršac, 13.-16. oktobar 2015., Izdavač: Savez inženjera i tehničara Srbije, ISBN 978-86-80067-33-9, str. 20-26, 2015.

61. Ljuboja M., Radibratović Z., Cakić B, Dimkić Lj., Argakijev S.: Primena savremene tehnologije prečišćavanja podzemnih voda na izvorištu Petrovaradinska ada u Novom Sadu, 36. Međunarodni stručno-naučni skup „Vodovod i kanalizacija '15“, Vršac, 13.-16. oktobar 2015., Izdavač: Savez inženjera i tehničara Srbije, ISBN 978-86-80067-33-9, str. 46-52, 2015.

62. Dimkić D., Papović M., Daničić A., Kovač D., Mitrović G., Đačić A.: Plan aktivnosti na povećanju efikasnosti u Nikšićkom vodovodnom sistemu, 36. Međunarodni stručno-naučni skup „Vodovod i kanalizacija '15“, Vršac, 13.-16. oktobar 2015., Izdavač: Savez inženjera i tehničara Srbije, ISBN 978-86-80067-33-9, str. 129-134, 2015.

63. Daničić A.: Modeliranje uticaja lokalne distribucije na rad regionalnog vodovodnog sistema, 36. Međunarodni stručno-naučni skup „Vodovod i kanalizacija '15“, Vršac, 13.-16. oktobar 2015., Izdavač: Savez inženjera i tehničara Srbije, ISBN 978-86-80067-33-9, str. 135-144, 2015.

64. Milojković I., Despotović J., Popović M.: Kalibracija modela za održavanje i projektovanje kanalizacije na osnovu spoljnjeg pregleda, 36. Međunarodni stručno-naučni skup „Vodovod i kanalizacija '15“, Vršac, 13.-16. oktobar 2015., Izdavač: Savez inženjera i tehničara Srbije, ISBN 978-86-80067-33-9, str. 145-150, 2015.

65. Nenin T., Petković A., Obradović V., Čolić J., Tončić J., Perović M., Vučković T.: Policiklični aromatični ugljovodonici u sedimentima jezera Palić i Ludaš, 36. Međunarodni stručno-naučni skup „Vodovod i kanalizacija '15“, Vršac, 13.-16. oktobar 2015., Izdavač: Savez inženjera i tehničara Srbije, ISBN 978-86-80067-33-9, str. 172-181, 2015.

66. Milojković I., Pusara N., Bejatovic S., Kröpfl R.: Modelling of the pipe material selection for the protection of groundwater mining dumps, X International Symposium on Recycling Technologies and Sustainable Development, 4-7 November 2015, Bor, Serbia, Publisher: University of Belgrade – Technical faculty Bor, Editor: Prof. dr Zoran Markovic, ISBN 978-86-63ö5-037-2, pp. 86-92, 2015.

67. Jevremović D., Kostić S., Sunarić D.: Geotehnički uslovi sanacije klizišta „Culine“ kod Malog Zvornika, 6. naučno-stručno međunarodno savetovanje „Geotehnički aspekti građevinarstva“, 3.-6.11.2015., Vršac, Izdavač: Savez građevinskih inženjera Srbije, Editor: Prof. dr Radomir Folić, ISBN 978-86-88897-07-5, str. 311-318, 2015.

68. Anđelković V., Lazarević Ž.: Modeliranje deformabilnosti i čvrstoće na smicanje na kontaktu beton-stenska masa, 6. naučno-stručno međunarodno savetovanje „Geotehnički aspekti građevinarstva“, 3.-6.11.2015., Vršac, Izdavač: Savez građevinskih inženjera Srbije, Editor: Prof. dr Radomir Folić, ISBN 978-86-88897-07-5, str. 193-200, 2015.


МЕЂУНАРОДНИ СТРУЧНИ СКУПОВИ: (ОДРЖАНИ У ИНОСТРАНСТВУ)

69. Knežević Z., Bartoš Divac V., Kocić Z.: Zaštita grada Paraćina od poplava, XI međunarodni naučno stručni skup „Savremena teorija i praksa u graditeljstvu“, 14.-15.05.2015., Banja Luka, Urednik: Prof. dr Mirko Aćić, Izdavači: Zavod za izgradnju, Banja Luka, i Arhitektonsko-građevinski fakultet, Banja Luka, ISBN 978-99976-642-0-4, str. 83-90, 2015.

70. Prohaska S., Đukić D., Bartoš Divac V., Todorović N.: Ocena povratnog perioda jake kiše koja je prouzrokovala pojavu katastrofalne poplave u maju 2014. godine na teritoriji Srbije, XI međunarodni naučno stručni skup „Savremena teorija i praksa u graditeljstvu“, 14.-15.05.2015., Banja Luka, Urednik: Prof. dr Mirko Aćić, Izdavači: Zavod za izgradnju, Banja Luka, i Arhitektonsko-građevinski fakultet, Banja Luka, ISBN 978-99976-642-0-4, str. 101-111, 2015.

71. Sunarić D., Malešev M., Krunić B.: Analiza uslova za sanaciju puta u rejonu rudnika „Veliki Majdan“ kod Ljubovije, XI međunarodni naučno stručni skup „Savremena teorija i praksa u graditeljstvu“, 14.-15.05.2015., Banja Luka, Urednik: Prof. dr Mirko Aćić, Izdavači: Zavod za izgradnju, Banja Luka, i Arhitektonsko-građevinski fakultet, Banja Luka, ISBN 978-99976-642-0-4, str. 123-133, 2015.

72. Prokić S., Popović N.: Izmeštanje reke Kolubare u lignitskom basenu, XI međunarodni naučno stručni skup „Savremena teorija i praksa u graditeljstvu“, 14.-15.05.2015., Banja Luka, Urednik: Prof. dr Mirko Aćić, Izdavači: Zavod za izgradnju, Banja Luka, i Arhitektonsko-građevinski fakultet, Banja Luka, ISBN 978-99976-642-0-4, str. 207-223, 2015.

73. Božić M., Milošev D., Stojadinović M.: Javni sistem za navodnjavanje sa većim brojem korisnika (Opština Grocka, grad Beograd), XI međunarodni naučno stručni skup „Savremena teorija i praksa u graditeljstvu“, 14.-15.05.2015., Banja Luka, Urednik: Prof. dr Mirko Aćić, Izdavači: Zavod za izgradnju, Banja Luka, i Arhitektonsko-građevinski fakultet, Banja Luka, ISBN 978-99976-642-0-4, str. 225-232, 2015.

74. Prohaska S., Đukić D., Bartoš Divac V., Todorović N.: Statistička značajnost padavina koje su prouzrokovale pojavu majske poplave 2014. godine na delu teritorije Srbije, 6. Hrvatska konferencija o vodama s međunarodnim sudjelovanjem „Hrvatske vode na investicijskom valu“, 20.-23.05.2015., Opatija, Izdavač: Hrvatske vode, Zagreb, ISBN 978-953-7672-12-6, str. 101-108, 2015.

75. Popović M., Spasić J., Isaković P.: Potrebne buduće investicije u sektor otpadnih voda Republike Srbije u cilju dostizanja evropskih standarda, Međunarodna konferencija ''Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad'', 21.-23. april 2015., Budva, Izdavač: Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo – Beograd, ISBN 978-86-82931-68-3, str. 9-16, 2015.

76. Popović M., Isaković P., Milojković I., Ašanin D.: Unutrašnja video prospekcija postojećeg stanja kanalizacione mreže i optimizacija planiranog razvoja kanalizacionog sistema, Međunarodna konferencija ''Otpadne vode, komunalni čvrsti otpad i opasan otpad'', 21.-23. april 2015., Budva, Izdavač: Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inženjerstvo – Beograd, ISBN 978-86-82931-68-3, str. 67-71, 2015.

77. Radovanovic S., Salatic R.: Parametric one dimensional dynamic analysis of layered soil, 16th International Symposium of Macedonian Association of Structural Engineers - MASE, 1-3 October 2015, Ohrid, Macedonia, Publisher: Macedonian Association of Structural Engineers, Skopje, ISBN 608-4510-24-8, pp. 773-782, 2015.

78. Kanakoudis V., Papadopoulou A., Tsitsifli S., Altran E., Cencur Curk B., Karleusa B., Matic B., Banovec P.: Drinkadria Project: from an Idea To Policy Recommendation – A Common Approach Development, Towards Water Resources Management and Supply, Across Adriatic Sea Countries, 9th World Congress European Water Resources Association - EWRA 2015: „Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportuniti“, 10-13 June 2015, Istanbul, Turkey, pp. 1-12, 2015.

79. Matić B., Stojanović B., Milovanović M., Dimkić D.: Climate change aspects in the strategic environmental assessment in Serbia, 35th Annual Conference of the International Association for Impact Assessment “Impact Assessment in the Digital Era”, 20 - 23 April 2015, Firenze Fiera Congress & Exhibition Center, Florence, Italy, pp. 1-6, 2015.

80. Radovanovic S., Milivojevic V., Cirovic V., Divac D., Milivojevic N.: Prediction of Concrete Dam Deformation using Artificial Neural Networks, Fourth International Conference on Soft Computing Technology in Civil, Structural and Environmental Engineering, Edited by: Y. Tsompanakis, J. Kruis and B.H.V. Topping, Publisher: Civil-Comp Press, Stirlingshire, UK, ISSN 1759-3433, Paper 20, rad na USB-u str. 1-11, 2015. doi:10.4203/ccp.109.20

81. Stevanović I., Lazaroski D., Milojević M., Živanović M., Petrić A., Drobnjak A., Milovanović I., Stefanović M., Maksimović D.: Correlation between landslides, floods and erosions caused by catastrophic rainfall in Tekija, Serbia, 2nd Regional Symposium on Landslides in the Adriatic-Balkan Region - ResyLAB 2015, 14-16 May 2015, Belgrade, Publisher: University of Belgrade, Faculty of Mining and Geology, pp. 1-6, 2015.


ДОМАЋИ ЧАСОПИСИ:

82. Radovanović S., Brajović Lj., Pavić M., Đurić S., Ranđelović S., Milivojević V.: Merenje nagiba kod gravitacionih betonskih brana primenom instrumenata tiltmetar, Časopis „Tehnika“, ISSN 0040-2176, Izdavač: Savez inženjera i tehničara Srbije, Vol. 69, No. 3, str. 415-421, 2015.

83. Jevremović D., Kostić S., Andrejev K.: Kliženje i pregrađivanje korita Leve reke kod Kraljeva izazvano ciklonom „Tamara“ maja 2014. godine, Tehnika – rudarstvo, geologija i metalurgija, časopis Saveza inženjera i tehničara Srbije, ISSN 0040-2176, godina 66, broj 4/2015, str. 609-615, 2015.

84. Prohaska S., Todorović N., Bartoš Divac V., Đukić D.: Klimatski uslovi koji su prouzrokovali pojavu poplava tokom 2014. godine u Srbiji, časopis Izgradnja, vol. 69, no. 5-6, ISSN 0350-5421, Izdavač: Udruženje inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista „Izgradnja“, Beograd, str. 169-186, 2015.

85. Stefanović M., Milojević M., Milovanović I.: Bujične poplave i degradacija zemljišta od erozije tokom poplava maja i septembra 2014., časopis Izgradnja, vol. 69, no. 5-6, ISSN 0350-5421, Izdavač: Udruženje inženjera građevinarstva, geotehnike, arhitekture i urbanista „Izgradnja“, Beograd, str. 187-196, 2015.

86. Popović M., Spasić J., Isaković P.: Potrebne buduće investicije u sektor otpadnih voda Republike Srbije u cilju dostizanja evropskih standarda, Časopis „Voda i sanitarna tehnika“, ISSN 0350-5049, Izdavač: Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inžinjerstvo, Vol. 45, No. 1, str. 15-22, 2015.

87. Lukić D., Dimkić D.: Balans ponude i tražnje vode u uslovima klimatskih i drugih promena, Časopis „Voda i sanitarna tehnika“, ISSN 0350-5049, Izdavač: Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inžinjerstvo, Vol. 45, No. 2, str. 21-28, 2015.

88. Babić Mladenović M., Kolarov V., Bartoš Divac V.: Odbrana od poplava na Savi 2014 - iskustva i planovi za unapređenje sistema zaštite, Časopis „Voda i sanitarna tehnika“, ISSN 0350-5049, Izdavač: Udruženje za tehnologiju vode i sanitarno inžinjerstvo, Vol. 45, No. 3-4, str. 5-14, 2015.

89. Babić Mladenović M., Kolarov V.: May 2014 Floods in Serbia, Journal of Serbian Water Pollution Control Society „Water Research and Management“, ISSN 2217-5237, Izdavač: Srpsko društvo za zaštitu voda, Vol. 5, No. 1, pp. 3-8, 2015.

90. Starinac D., Vojt P., Damnjanović M., Žugić D., Kapor R., Savić Lj., Zindović B., Đajić P.: Scale Modeling of Beni Slimane Dam, Journal of Serbian Water Pollution Control Society „Water Research and Management“, ISSN 2217-5237, Izdavač: Srpsko društvo za zaštitu voda, Vol. 5, No. 1, pp. 9-21, 2015.

91. Petković S., Stefanović M.: Soil Erosion and Torrents in Serbia, Journal of Serbian Water Pollution Control Society „Water Research and Management“, ISSN 2217-5237, Izdavač: Srpsko društvo za zaštitu voda, Vol. 5, No. 1, pp. 43-51, 2015.

92. Petković S., Babić-Mladenović M., Batroš Divac V.: Ice Regime Variation in the 20th Century Along the Serbian Sector of the Danube and Assessment of Global Climate Change Impact, Journal of Serbian Water Pollution Control Society „Water Research and Management“, ISSN 2217-5237, Izdavač: Srpsko društvo za zaštitu voda, Vol. 5, No. 2, pp. 15-25, 2015.

93. Milovanović M., Miletić-Radić M.: Implementing IWRM Especially for Transition Countries, 7th World Water Forum, April 12-17 2015, Daegu & Gyeongbuk, Republic of Korea [Professional Communication], Journal of Serbian Water Pollution Control Society „Water Research and Management“, ISSN 2217-5237, Izdavač: Srpsko društvo za zaštitu voda, Vol. 5, No. 2, pp. 53-57, 2015.

94. Prohaska S., Zlatanović N.: Preliminary Results of Hydrologic Reconstruction of the May 2014 Kolubara River Flood, Journal of Serbian Water Pollution Control Society „Water Research and Management“, ISSN 2217-5237, Izdavač: Srpsko društvo za zaštitu voda, Vol. 5, No. 3, pp. 3-11, 2015.

95. Damnjanović M., Vojt P., Starinac D., Žugić D., Kapor R., Savić Lj.: Analysis of Hydrodynamic Pressures in the Stilling Basin of an Earth Dam,ÂÂÂÂ Journal of Serbian Water Pollution Control Society „Water Research and Management“, ISSN 2217-5237, Izdavač: Srpsko društvo za zaštitu voda, Vol. 5, No. 3, pp. 13-20, 2015.

96. Majkić-Dursun B., Vulić P., Dimkić M.: Clogging of water supply wells in alluvial aquifers by mineral incrustations, central Serbia, Geološki anali Balkanskoga poluostrva, ISSN 0350-0608, Izdavač: Rudarsko-geološki fakultet i Institut za regionalnu geologiju i paleontologiju, Beograd, issue 76, str. 73-83, 2015. DOI: 10.2298/GABP1576073M

МЕЂУНАРОДНИ ЧАСОПИСИ:

97. Waisi H., Kosović A., Krstić Đ., Milojković-Opsenica D., Nikolić B., Dragičević V., Trifković J.: Polyphenolic Profile of Maize Seedlings Treated with 24-Epibrassinolide, E-Journal of Chemistry,Publisher: Hindawi Publishing Corporation, ISSN 0973-4945, 10 pages, Volume 2015, Article ID 976971.http://dx.doi.org/10.1155/2015/976971

98. Vidović D., Dotlić M., Pušić M., Pokorni B.: Piecewise linear transformation in diffusive flux discretization, Journal of Computational Physics, ISSN 0021-9991, Publisher: Academic Press, Vol. 282, pp.227-237, 2015. DOI: 10.1016/j.jcp.2014.11.024 http://www.sciencedirect.com.proxy.kobson.nb.rs:2048/science/article/pii/S0021999114007864

99. Andjelkovic V., Pavlovic N., Lazarevic Z., Nedovic V.: Modelling of shear characteristics at the concrete–rock mass interface, International Journal of Rock Mechanics and Mining Sciences, ISBN 1365-1609, Publisher: Pergamon, Amsterdam, Netherlands, vol. 76, pp. 222–236, June 2015.doi:10.1016/j.ijrmms.2015.03.024
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1365160915000830
http://ac.els-cdn.com/S1365160915000830/1-s2.0-S1365160915000830-main.pdf?_tid=20f75b6c-f2f6-11e4-a74c-00000aacb35d&acdnat=1430810145_4f9945225bbdb981a094ce93be6c1883

100. Stojković M., Prohaska S., Plavšić J.: Stochastic structure of annual discharges of large European rivers, Journal of Hydrology and Hydromechanics, ISSN 0042-790X, The Journal of Institute of Hydrology SAS Bratislava and Institute of Hydrodynamics AS CR Prague, vol. 63, no. 1, pp. 63-70, 2015.

101. Radović T., Grujić S., Petković A., Dimkić M., Laušević M.: Determination of pharmaceuticals and pesticides in river sediments and corresponding surface and ground water in the Danube River and tributaries in Serbia. Environmental Monitoring and Assessment, ISSN 0167-6369, Publisher: Springer-Verlag Dordrecht, 187:4092, 2015. DOI 10.1007/s10661-014-4092-z

102. Dragićević V., Nikolić B., Waisi H., Stojiljković M., Đurović S., Spasojević I., Perić V.: Alterations in mineral nutrients in soybean grain induced by organo-mineral foliar fertilizers, Chemical and Biological Technologies in Agriculture, 2:12, Publisher: Springer, ISSN 2196-5641, Special Issue dedicated to: CEFood 2014: “Food Chain Integration“, 21 to 24 May 2014, Ohrid, Macedonia. (Published online: 28 Apr 2015) DOI: 10.1186/s40538-015-0034-4; http://www.chembioagro.com/content/2/1/12

103. Vulević T., Dragović N., Kostadinov S., Belanović Simić S., Milovanović I.: Prioritization of Soil Erosion Vulnerable Areas Using Multi-Criteria Analysis Methods, Polish Journal of Environmental Studies, ISSN 1230-1485, Publisher: Scientific Investigation Committee, Olsztyn, Poland, Vol. 24, No. 1, pp. 317-323, 2015. DOI: 10.15244/pjoes/28962

ОБЈАВЉЕНИ САМО АПСТРАКТИ:

104. Kovačević S., Živančev N., Perović M., Bežanović V., Petković A., Dimkić M.: Traserski test i praćenje ponašanja karbamazepina tokom transporta podzemnim vodama, 7. simpozijum Hemija i zaštita životne sredine - EnviroChem 2015 sa međunarodnim učešćem, 09 - 12. jun 2015., Palić, ISBN 978-86-7132-056-0, Izdavač: Srpsko hemijsko društvo, Knjiga izvoda, str. 231-232, 2015.

105. Radišić M., Jauković Z., Kovačević S., Tolić Lj., Grujić S., Dimkić M., Laušević M.: Određivanje metabolita metamizola u površinskoj i podzemnoj vodi, 7. simpozijum Hemija i zaštita životne sredine - EnviroChem 2015 sa međunarodnim učešćem, 09 - 12. jun 2015., Palić, ISBN 978-86-7132-056-0, Izdavač: Srpsko hemijsko društvo, Knjiga izvoda, str. 241-242, 2015.

106.Tripković V., Ilić A., Đurđević V., Prohaska S.:An analysis of projected impacts on climate change of river Nišava in Serbia, 26th IUGG General Assembly 2015, International Union of Geodesy and Geophysics, Earth and Enviromental Sciences for Future Generations, June 22-July 2, Prague, Czech Republic (#IUGG-0611), pp, 171-172, 2015.

МЕЂУНАРОДНИ СТРУЧНИ СКУПОВИ:

107. Milojković I., Despotović J., Popin K.: Model for planning maintenance of sewerage networks based on external inspection, IWA Balkan Young Water Professionals 2015, 10-12 May 2015, Thessaloniki, Greece, Publisher: Hellenic Water Association, pp. 76-80, 2015.